Gamla böcker som yrke

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 11.10.2017

Timo Surojegin är en bokhandlare som säljer gamla böcker. I antikvariska bokhandlar säljs gamla böcker.

De här bokhandlarna kallas för antikvariat och ibland för ”divare”. Här kan man hitta romaner, läroböcker, serier och till exempel kartböcker. Timo Surojegin har ett antikvariat på Fredriksgatan i Helsingfors. Han är också ordförande för Finlands antikvariatförening.

Hur blev du bokhandlare?

– Det här är både ett yrke och en hobby. Som ung gick jag ofta till antikvariaten. En gång fick jag hjälpa till i antikvariatet ett par timmar, sedan allt oftare. Snart blev det mitt yrke. För att lyckas i den här branschen måste man vara mycket förtjust i böcker.

Vilka böcker frågar man oftast efter i antikvariaten?

– Kunderna är intresserade av många slags böcker, till exempel bra faktaböcker, historia, matematik eller böcker om naturen. Många antikvariat specialiserar sig. Jag är själv specialiserad på konstböcker. Jag vet en butik som är specialiserad på böcker om schack.

Vem handlar i antikvariaten?

– De flesta som kommer är stamkunder, men ibland kan någon som promenerar förbi komma in. Förr fanns det många som samlade på böcker, men det är nu allt ovanligare. Det finns de som samlar på böcker om krigshistoria, jakt- och fiskeböcker och seriealbum. De flesta samlarna är män. Jag vet inte varför det är så.

Varifrån kommer böckerna som säljs i antikvariaten?

– Jag köper böcker av dödsbon ett par gånger i veckan. När någon dör kallas personens egendom för dödsbo. Många säljer också böcker när de flyttar. Många erbjuder mig böcker till försäljning.

Hur vet man om någon bok man har hemma i hyllan är värdefull?

– Lättast är det att rada böckerna i en låda och komma med dem till antikvariatet. Man kan också ta bilder av böckerna och skicka bilderna till en bokhandlare.

– Många saker påverkar böckernas värde. Om det har tryckts få exemplar av en bok kan den vara värdefull. Böcker om speciella branscher säljer bra. Till och med en gammal katalog över Stockmanns fiskeredskap kan vara värdefull. Däremot är det svårt att sälja böcker som var populära för ett par år sedan.

Finns det lättlästa böcker i antikvariaten?

– Det kommer väldigt få lättlästa böcker till försäljning. Däremot har antikvariaten mycket seriealbum och böcker för barn och unga.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)