Salpausselkä Geopark får beröm för sin fantastiska natur

Text: Betty Marschan, källor Kati Komulainen / Salpausselkä Geopark, Forststyrelsen, UtiNaturen.fi, lahti.fi
Foto: Johannes Sipponen, Kati Komulainen, Marinella Himari / Salpausselkä Geopark, Visit Lahti
Artikel publicerad: 17.06.2022

Salpausselkä Geopark finns i Päijänne-Tavastland i södra Finland. I april fick området en fin utmärkelse av Unesco och blev en del av det globala Geopark-nätverket.

Salpausselkä Geopark är ett unikt naturområde i Finland. Området består av 6 kommuner i Päijänne-Tavastland. Lahtis är den största staden i området. I Salpausselkä Geopark finns en del av de berömda Salpausselkäryggarna, alltså långa backar och kullar av grus och sand som sträcker sig snett över södra Finland. Salpausselkäryggarna bildades i slutet av istiden.

Unescos utmärkelse gavs till Salpausselkä Geopark i Lahtisområdet. Salpausselkäryggarna är som högst och vackrast just i Lahtisområdet. Sysmä kommun är en av de sex kommuner som hör till Salpausselkä Geopark. Kammiovuori ligger i Sysmä kommun. Kammiovuori är 221 meter högt. Från toppen kan man se ett otroligt vackert sjölandskap ända till sjön Päijänne.

Fint pris av Unesco

Salpausselkä Geopark är en särskilt vacker del av Salpausselkäryggarna. Den 13 april fick området ett fint erkännande av Unesco. Nu kan området kallas för Salpausselkä Unesco Global Geopark, eller förkortat Salpausselkä UGG.

Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Unesco väljer ut särskilt vackra och värdefulla områden på jorden och ger dem erkännanden, alltså beröm och ära. På det sättet vet alla människor att områdena måste skyddas och skötas särskilt bra. Man får också gärna besöka de vackra Geopark-områdena.

Allt som allt finns det nu 177 områden som får kalla sig Unesco Globala Geoparker. Dessa områden finns i 46 olika länder. Finland har fyra geoparker.

Unescos erkännande går till Salpausselkäområdet i Lahtisregionen. De sex kommuner som hör till Salpausselkä Geopark är Lahtis, Hollola, Heinola, Asikkala, Sysmä och Padasjoki.

Bilden visar naturstigen Lemmenharju i Vierumäki söder om Heinola. Lemmenharju är en av de vackraste platserna i Salpausselkä Geopark. Stigen går över branta åsar och längs stränder till små sjöar.

Under istiden var Finland täckt av is

För mycket länge sedan var hela Finland täckt av tjock is. Den tiden kallades för istid. För ungefär 12 000 år sedan tog istiden i Finland slut. När isen smalt formades ryggar och åsar av grus och sand. En rygg i naturen är som en vall eller en hög kant. Isens smältvatten samlade ihop många lager av grus och sand som till slut blev Salpausselkä.

Det tog flera hundra år för Salpausselkäryggarna att bildas. Småningom började det växa gräs och träd på de här ryggarna och åsarna.

Efter istiden bildades det också hundratals sjöar i Salpausselkäområdet. Den största sjön heter Päijänne. En fjärdedel av Finlands befolkning får sitt dricksvatten från Päijänne.

Det finns tre stycken Salpausselkä-åsar med ungefär 20 kilometers mellanrum. Åsarna är ungefär 20–70 meter höga. Den kortaste åsen är 200 kilometer lång och de två längre åsarna är 500 kilometer långa.

Salpausselkäryggarna är Finlands mest kända geologiska naturarv. Det betyder att man i Salpausselkä-området kan lära sig mycket om jordklotets historia och natur.

Kelvenne är en lång och smal ö i sjön Päijänne. Kelvenne har sköna sandstränder och klart vatten. På Kelvenne finns djupa, runda gropar som kallas för dödisgropar. Groparna finns både på ön och runt ön i vattnet. Dödisgroparna kan ha vatten i sig och bilda små sjöar. Dödisgroparna bildades vid istidens slut.

Vandring och simning i Salpausselkä Geopark

Salpausselkäryggarna har mycket fin terräng för friluftsliv. Det finns hundratals sjöar och öar i Salpausselkä Geopark.  Många besöker området för att vandra, cykla, fiska och simma. Bland de mest populära platserna i Salpausselkä Geopark är ön Kelvenne, Vääksy-kanal, Pulkkilanharjus naturstigar och Lahtis Sportcenter.

Under sommaren ordnas utfärder med guidning. Det kända idrottscentrumet Vierumäki finns också inom Salpausselkä Geopark-området.

Vääksy-kanal 1 300 meter lång, har en sluss och en höjdskillnad på ungefär 3 meter. Kanalen är byggd 1868–1871. Vääksy kanal är Finlands livligast trafikerade slusskanal. En kanal är en vattenväg för båtar. En sluss används för att lyfta och sänka båtar när vattnet ligger på olika nivåer. En slusskanal hjälper alltså båtarna att flyttas från en sjö till en annan.

Vilka områden kan få Unescos Global Geopark utmärkelse?

En geopark är ett avgränsat område som har speciellt fin och intressant natur och historiska platser.

Geoparker är en del av Unescos verksamhet. För att få bli en del av Unescos Geopark-nätverk måste området ha en enastående terräng och vacker natur. Det ska också finnas aktiviteter för turister och besökare. Området måste skötas på rätt sätt så att naturen inte skadas.

Unesco Global Geopark-områdena berättar om jordklotets födelse och historia. Alla Geopark-områdena är unika. Idén med Unescos Global Geoparker är att skydda och berätta om unika naturområden på jorden. Turister får gärna besöka geoparkerna.

Pirunkirkko (”djävulskyrkan”) är en stengrotta i Paistjärvi nära Heinola. Grottan som är formad av is under istiden och är ett spännande utflyktsmål. I området finns lägereldsplatser och klara sjöar med grus- och sandstränder.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)