God vilja till julen

Text: Petri Kiuttu
Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.12.2019

Kaisamari Hintikka är den enda kvinnan bland alla biskopar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

Du har nu varit biskop i ett år. Hur har jobbet börjat löpa?

– Det här är ett mycket intressant, men också stressigt jobb. Jag har träffat många människor och besökt alla församlingar i Esbo. Det är bra om biskopen deltar också i den allmänna diskussionen i samhället. På det sättet kan man lyfta fram viktiga frågor och bekymmer. Jag har inga vanliga arbetsdagar, alla dagar är olika.

Hur blev du präst och teolog?

– För mig var skriftskolan en betydelsefull upplevelse. Efter den visste jag att jag vill ha ett kyrkligt arbete. När jag började studera teologi ville jag först bli missionär. När jag blev klar med studierna stannade jag ändå kvar och började jobba vid den teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Jag blev sedan teologie doktor.

Du har också jobbat utomlands. Började du då se annorlunda på världen?

– I sju år jobbade jag i det Lutherska världsförbundet i Geneve i Schweiz. Det var en viktig tid för mig. Då förändrades min världsbild. Jag förstod då att man kan vara kristen på många olika sätt i den här världen.

Hurdan är du som ledare?

– Jag försöker vara en mänsklig ledare. Jag vill vara rejäl och lyssna. Jag vill genom mitt eget sätt att arbeta försöka få människor att förstå. Jag kan också vara krävande och bestämd. Det vi har kommit överens om vill jag att vi gör.

Tycker du att kyrkan följer med sin tid tillräckligt?

– Kyrkan är ett samfund som ska följa med sin tid. Kyrkan ska leva i nutiden och sprida det goda budskapet. Kyrkan ska också gå mot strömmen och vara envis. Kyrkan ska utmana.

Hur ser kyrkans framtid ut?

– Framtiden verkar vara intressant. En stor brytning pågår i kyrkan. Vi har gått framåt och lämnat tanken att den lutherska kyrkans ställning är orubblig. Kyrkan är nu mera öppen och följsam.

Borde kyrkan viga par där båda är av samma kön?

– Ja, det borde kyrkan göra. Vi borde komma fram till en gemensam lösning i den här frågan. Det händer nog snart.

Hur firar du jul?

– Det är trevligt att jag och mina syskon kan träffas under samma tak ens en gång om året. Jultraditionerna bestämmer programmet under ett par dagar. Som tur är har jag då inte bråttom. Kanske är julen den tid på året när man stöter på både kärlek och god vilja.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)