Hälsosam mat kan förebygga minnessjukdom

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 23.04.2019

Jenni Lehtisalo är forskare på Institutet för hälsa och välfärd. I sin doktorsavhandling skriver hon att risken att få en minnessjukdom minskar om man äter hälsosamt och undviker att bli överviktig.

Hur började du undersöka sambandet mellan mat och minnessjukdomar?

– Jag var med i en undersökning där man försökte ändra på människors matvanor. I den här undersökningen nöjde man sig inte med att granska människors livsstil. Man försökte också göra livsstilen mera hälsosam.

– De personer som bytte till en mer hälsosam livsstil hade också som äldre ett gott minne. Undersökningen visar att det lönar sig att ändra på sina vanor även om man inte längre är ung.

– Det är många saker som inverkar på om en människa får en minnessjukdom. Därför är det viktigt för människor att ändra på flera olika saker i sitt liv, om man vill förebygga en minnessjukdom.

Hurudan mat är bra för hjärnan?

– Det verkar som att mat som är bra för resten av kroppen också är bra för hjärnan. Alltså hälsosam och mångsidig mat med mycket grönsaker, frukt, bär och fisk. Fiberrika fullkornsprodukter är också bra för hjärnan.

– Det är inte nödvändigtvis så stor nytta med vitaminpreparat. Det bästa sättet att få i sig vitaminer är via maten. Det behövs ännu mycket forskning om det här.

Ett hurudant hot är minnes- sjukdomarna i dagens värld?

– Minnessjukdomarna för med sig enorma kostnader. I sjukdomens slutskede krävs alltid vård dygnet runt och det är mycket dyrt. Minnessjukdomarna är dessutom väldigt tunga för den sjukas anhöriga. Då befolkningen blir äldre ökar antalet minnessjuka. Om man kan flytta fram minnessjukdomens början med fem år, har man vunnit mycket. Ju äldre man är då man insjuknar, desto kortare är sjukdomstiden. Då blir också kostnaderna för vården lägre.

Hur många minnessjuka finns det?

– I Europa insjuknar ungefär fem procent av människorna som är över 60 år. Man uppskattar att det i Finland finns närmare 200 000 personer med minnessjukdom. Alla gamla människor insjuknar inte, men över hälften av människorna som är över 90 år har minnessjukdom.

Har minnessjukdomarna blivit vanligare?

– Inte nödvändigtvis. Men eftersom människor lever längre och minnessjukdomar drabbar de äldre, finns det också fler personer med minnessjukdom. Och kunskapen har ökat, man känner igen sjukdomen snabbare än förut. Människor dör numera ganska sällan som unga i hjärt- och kärlsjukdomar eftersom vården av dem har utvecklats mycket.

Kan man stoppa en minnessjukdom?

– Det är möjligt att bromsa en minnessjukdom med medicin. Men det finns ännu inget botemedel som helt kan få sjukdomen att stanna upp.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)