Högläsning väcker gamla minnen till liv

Text: Kaisa Kaatra.
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 20.01.2016

Ute är det riktigt kallt, men inne är det hemtrevligt när läsgruppen samlas på vårdhemmet Suvirinne.

Suvirinne är ett vårdhem för minnessjuka i Sibbo. När läsgruppen samlas läser läsgruppsledaren högt ur LL-Bladet eller finska Selkosanomat. Den här gången går diskussionen på svenska.

För den som har en minnes- sjukdom är det ofta svårt att läsa självständigt. Läsgruppsledaren Marlotta Gadolin läser ur LL-Bladet med lugn röst. De som lyssnar blir genast intresserade av artikeln om psalmboken. Det ska komma ett tilläggshäfte med 79 nya psalmer. Alla minns psalmerna de själva har hört.

– Jaså, jaha!, säger Gunvor Mattsson intresserat.

Läsgruppsledaren Marlotta börjar läsa en artikel om en lycklighetsdoktor. Han rekommenderar att eleverna ska läsa filosofi i skolan. Ingen av gruppmedlemmarna har läst filosofi, men de är ändå intresserade.

Läsgruppsdeltagarna tycker om tydliga och enkla bilder. Sirkka Borgström är förtjust i en bild där en hund och ett barn sover tillsammans. Också den 90-åriga Inga Lindqvist tycker om artiklar om djur.

Sedan läser Marlotta texten om årets onödighet: en äggförpackning av plast. När Marlotta har läst artikeln berättar Torsten Lindqvist att han har haft egna hönor. De andra deltagarna minns vilka husdjur de har haft.

Läsgruppsledaren Marlotta Gadolin tycker det är givande att ordna lässtunder. Läsningen friskar upp minnet och får folk på gott humör.

Avdelningsskötare Sanna Siltala på Suvirinne berättar att högläsningen är en del av vardagen på avdelningen för minnessjuka. Två av de anställda på vårdhemmet har utbildats till läsombud. Läsombuden hjälper de boende med läsningen.

Boendeenheten Suvirinne är med i en högläsningskampanj där man läser LL-böcker.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)