Hur blir man medborgare?

Text: Markku Juusola
Foto: Pertti Nisonen
Artikel publicerad: 07.12.2017

En person kan bli finsk medborgare om han eller hon uppfyller vissa villkor.

Ungefär 10 000 personer får varje år finskt medborgarskap. Förutom de barn som föds i Finland får landet alltså 10 000 nya medborgare varje år.

Vad är en medborgare?

Medborgaren är medlem i staten. Medborgaren har rättigheter och skyldigheter. Medborgaren har rätt att få finskt pass. Han eller hon får rösta och ställa upp i val. En finsk medborgare är också medborgare i Europeiska unionen.

Medborgaren har skyldighet att följa Finlands lagar. Medborgaren har också skyldighet att försvara landet.

Vem kan bli medborgare?

En utlänning kan bli finsk medborgare. Man kan ansöka om medborgarskap hos Migrationsverket, alltså Migri.

Den sökande måste uppfylla vissa villkor.

* Din identitet ska vara utredd.

* Du har fyllt 18 år.

* Du har bott minst fem år i Finland. Ibland kan fyra år räcka.

* Du har inte begått några brott.

* Du har betalat alla skatter, böter och sjukhusräkningar.

* Du ska meddela varifrån du får din inkomst, alltså för vilka pengar du lever.

* Den sökande måste kunna finska, svenska eller teckenspråk.

 Källa Migri

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)