I en demokrati har alla rätt att säga sin åsikt

Text: Maria Österlund
Foto: Shutterstock, Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.03.2023

Staffan Himmelroos är universitetslektor i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Han förklarar hur ett demokratiskt land fungerar.

Vilka saker är viktiga för att ett land ska kallas demokrati?

– Det viktiga är att det ordnas val. Valen ska vara fria, rättvisa och ordnas tillräckligt ofta. Folk med olika åsikter ska få ställa upp i valet och alla vuxna ska ha rätt att rösta.

– En annan viktig sak är att folket har rätt att protestera mot planer och beslut. I demokratiska länder är det tillåtet att ordna demonstrationer och säga sin åsikt.

– Fria medier, tidningar, radio och tv är också viktiga i en demokrati. Medierna ska ha rätt att berätta vad som pågår, om planer och beslut. Medierna ska också kunna berätta om ledarna gör dåliga saker.

– I en liberal demokrati finns också ett fungerande rättssystem. Människor kan lita på domstolarna, att de dömer rättvist. En liberal demokrati skyddar också rättigheterna för människor som hör till någon minoritet.

– I Finland får folket välja representanter som sedan fattar besluten. Finländarna får välja kommunala beslutsfattare, riksdagsledamöter, president och numera också representanter till välfärdsområdena.

– I Finland kan medborgarna också starta medborgarinitiativ. Det är ett förslag som kan leda till en lagändring. Om 50 000 finländare undertecknar förslaget måste riksdagen behandla förslaget. Det har gjorts ungefär 1 400 medborgarinitiativ. Till exempel lagen om jämlikt äktenskap startade med ett medborgarinitiativ.

Varför är finländarna lata att rösta?

– Det är sant att valdeltagandet är ganska lågt i Finland. Det kan bero på att vi har ett lite ovanligt system när det gäller att rösta i val. Här ska människor välja både vilket parti och vilken kandidat de vill rösta på. Det kan vara svårt om man inte följer politiken så noga.

– I många andra demokratiska länder räcker det att man väljer parti och det finns kanske bara två viktiga partier att välja mellan. Om man är nöjd väljer man det parti som har makten. Är man missnöjd röstar man på det andra partiet.

Varför är demokrati bra?

– I en demokrati är människor jämlika. Det är möjligt att ha framgång i livet fast man inte kommer från en rik familj. Alla har också rätt att säga sin åsikt i en demokrati.

– En bra sak är att demokratiska länder är mindre korrupta än länder som är mera diktatoriska. I demokratier tar beslutsfattarna inte emot pengar för att fatta vissa beslut. I en demokrati har folket rätt att få veta hur statens pengar används. Det går inte lika lätt att stjäla statens pengar i en demokrati som i en diktatur.

Finns det något som är dåligt med demokrati?

– Eftersom alla beslutsfattare ska få säga sin åsikt kan det ta lång tid att fatta beslut. Det är förstås enklare och snabbare att fatta beslut i en diktatur, där bara en person eller en liten grupp bestämmer allt.

 

Den övre bilden visar plenisalen i Finlands riksdagshus. Här samlas de 200 riksdagsledamöterna och diskuterar, röstar och fattar beslut om Finlands lagar.
Den nedre bilden är tagen i Helsingfors i februari 2022 när människor protesterar mot att skog huggs i en nationalpark. I en demokrati har människor rätt att demonstrera och protestera.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)