I klostret finns sinnesro

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 07.10.2015

Fader Simeon är den munk som har varit den kortaste tiden i Valamo kloster. Där finns sammanlagt 12 munkar och en lydnadsbroder, alltså en novis. Simeon är också klostrets guide. I Valamo är du känd som Fader Simeon.

Vem var du i ditt tidigare liv?

– När jag vigdes till munk bytte jag mitt namn från Timo till Simeon Mertanen. Efter vigseln tillbringar man hela natten i kyrkan, sedan tvättar man sig. Det här är ett tecken på ett nytt liv, man lämnar världen bakom sig. Det är en stor omställning.

– Jag föddes i Varkaus. Jag blev bekant med klosterlivet redan som barn. Jag var bara tre år när jag besökte Valamo första gången. Jag gick med i den ortodoxa kyrkan 1981. Nu har jag bott här i ett och ett halvt år. Jag prövade på klosterlivet redan på 1980-talet men då gick jag tillbaka till den vanliga världen. Jag bodde i Helsingfors. Jag jobbade länge med rockband. Jag var roudare som bar deras instrument. Jag jobbade också med ljudteknik på teater och tv.

Hurdan är du som människa?

– Jag tror jag är ganska social. Fastän jag är munk vill jag inte isolera mig och leva ensam. En munk måste förstås kunna vara ensam. Men jag njuter av andra människors sällskap. Alla munkar är inte lika sociala. Jag har fått höra att jag har en positiv attityd, att jag är optimist. Inte ens som ung orkade jag tjura, fast jag var en ung arg man. Jag är en ganska lugn person.

Hur ser en vanlig dag ut i klostret?

– Klostrets morgonbön börjar klockan sex. Tisdagar, torsdagar och lördagar har vi nattvardsgudstjänst. Efter det äter vi. På dagarna arbetar vi. På kvällarna är det kvällsgudstjänst. Dagarna i klostret får sin rytm genom böner, gudstjänster och arbete. Alla munkar är koncentrerade på sitt eget kunskapsområde. Här i Valamo finns till exempel en adb-munk och en vinmunk.

Ett hurdant samhälle är Valamo?

– Här finns 27 anställda med månadslön. På sommaren har vi fem sommarjobbare och 50 talkoarbetare. Vår årsbudjet är 4,5 miljoner euro. 120 000 personer besöker klostret varje år.

Vad är svårast i ditt eget arbete?

– När vi har många grupper måste jag vara organiserad och det tar mycket tid att guida. Men inte tycker jag det är svårt. Jag tycker om mitt arbete. Olika skrivarbeten kan ta lång tid när man gör dem ordentligt. Men jag har skrivit hela mitt liv så inte tycker jag illa om det heller. Här i Valamo är det mycket lugnt under största delen av året. Det är livligt från midsommar till dess skolorna börjar. Det är genom turismen Valamo får största delen av sina inkomster.

Vad ger klosterlivet dig?

– Jag har funderat på varför en människa kommer till ett kloster. Jag har kommit till att orsakerna måste vara positiva, inte negativa. Om man kommer till ett kloster av negativa orsaker, till exempel för att man sörjer eller flyr undan något, klarar man sig inte. I ett kloster kan man starkare ana Guds närvaro än ute i världen. Jag älskar gudstjänster och andakter. Jag deltar i sådana minst tre timmar varje dag. De ger mig mycket.

–  Klostret är en fin gemenskap där man lever ett enkelt liv. Ju äldre jag blir desto mera uppskattar jag det enkla livet. I ett kloster kan man utöva sin tro utan störningar eller impulser från den yttre världen. Det är en förmån.

Vad är viktigast i ditt liv?

– Min relation till Gud. Mina barn är också viktiga för mig. Och så uppskattar jag sinnesro. I klostret är en stor del av livet att försöka nå sinnesro. Att hitta sin egen frid är en inställningsfråga.

Vad betyder mentalt välbefinnande?

– När en människa är du med sig själv och andra människor kan det mentala välbefinnandet börja. Ganska många har problem just med sig själva. Livet drunknar i allt som måste göras och klaras av. Nutiden är komplicerad. Informationen kan vara motstridig. Gemenskapen har försvunnit. I den ortodoxa kyrkan finns det ännu gemenskap.

Det finns två ortodoxa kloster i Finland. Både Valamo munkkloster och Lintula nunnekloster ligger i Heinävesi i södra Savolax.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)