I yrkesskolan får man en utbildning fort

Text: Markku Juusola
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 21.10.2014

De senaste åren har yrkesutbildningarna blivit allt populärare. Många unga vill snabbt skaffa sig ett yrke där de får arbeta med händerna.

Utbildningsrådet Sirkka-Liisa Kärki kommer med flera förklaringar till att yrkesutbildningar blir allt populärare.

Informationen har lyckats bra. Utbildningsanstalterna och Utbildningsstyrelsen har haft kampanjer där man berättat  om de mångsidiga studierna i yrkesläroanstalter. En annan bra sak är att den som har studerat vid en yrkesläroanstalt kan söka in till ett universitet efter sin yrkesexamen.

– Aktuella exempel påverkar också. Alla tv-program om kockar, byggare och inredare har ökat intresset för dessa yrken. Programmen ger också information om yrkena, säger Kärki.

Finländare har också ofta klarat sig bra i internationella tävlingar för olika yrkesgrupper. När det talas om dessa tävlingar blir också yrkena kända. För några år sedan blev rörmokarutbildningen populär när en finländsk studerande hade framgång i en sådan tävling.

Yrkesutbildningar är också populära för att många unga vill arbeta med sina händer. De unga vill också gärna ha en utbildning fort. Robotarna tar inte alla jobb Automationen och robotarna minskar behovet av mänsklig arbetskraft. I framtiden kommer till exempel bilar och andra fordon ofta att köras via datorer.

Men det finns ändå branscher där en robot inte kan ersätta en människa. Till exempel inom social- och hälsovårdsbranschen behövs det riktiga människor.

Och vem vågar gå till frisören om det är en robot som håller i saxen?

– Robotar och teknologi påverkar ändå också vårdarbetet, säger Sirkka-Liisa Kärki. Friskvårdsteknologi är till exempel en framtidsbransch. Till det räknar man bland annat olika hjälpmedel som används inom åldringsvården.

Yrkena blir mångsidigare En stor del av yrkesexamina kommer att finnas kvar, men både yrkena och examina förändras. Arbetsuppgifterna som hör till ett yrke blir fler och mångsidigare.

Det finns också allt fler valmöjligheter inom utbildningarna. De som studerar i en yrkes- läroanstalt lär sig först grunderna i yrket. Sedan väljer de olika kurser som ger dem specialkunskaper i många saker inom samma bransch.

I vilka yrken och inom vilka branscher finns det arbete i framtiden?

– Det behövs mest ny arbetskraft i social- och hälsovårdsbranschen, säger undervisningsrådet Samuli Leveälahti på Utbildningsstyrelsen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)