Idrotten har blivit renare

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 02.03.2016

Timo Seppälä är medicinsk chef på Finlands antidopingkommitté. Han har jobbat mot dopning, alltså mot användning av förbjudna medel inom idrotten, i närmare 30 år.

Hur länge har dopning funnits?

– Jag tror att dopning alltid har funnits, åtminstone så länge människor har sportat och tävlat.

Hurdana metoder använde man förr?

–  Redan på 1800-talet använde idrottarna uppiggande medel, till exempel stryknin. Också alkohol har använts som dopningsmedel. Men förr fanns det inga regler för vad som var förbjudet.

När kom reglerna?

– På 1920-talet kom det regler som sade att man inte fick använda uppiggande medel. Men eftersom det inte fanns tester var det ändå vanligt. Inom cykelsporten användes till exempel amfetamin. När idrottare började dö insåg man att man måste arbeta hårdare mot dopningen.

– Den första listan över förbjudna medel kom 1968. Då började man också testa idrottare.

Varför har det ändå förekommit dopning?

– Problemet har varit testerna. Fuskarna använder ofta medel som man ännu inte har lärt sig hitta i tester. På 1970-talet förbjöds testosteron och anabola steroider som bygger upp musklerna. Men steroiderna var svåra att upptäcka fram till 1980-talet.

Tror du att idrottarna fortfarande använder dopning?

– Jag tror att idrotten är renare än på 1970- och 1980-talen. Men visst förekommer fusk fortfarande. Det finns nya ämnen som man inte hittar i tester.

– Sen har det tyvärr förekommit stora skandaler som den i Ryssland nyligen. Där var hela idrottsorganisationen med om fusket. Idrottarna varnades så att de visste när de skulle testas. Fusklaboratorier gömde också positiva test och skickade bara rena test vidare. Det här borde inte vara möjligt.

De norska idrottarna, särskilt skidåkarna är överlägsna. Tror du att de är dopade?

– Jag tror att de norska skidåkarna är så bra därför att Norge har en stark idrotts- och särskilt skidkultur. Väldigt många norrmän idrottar och tävlar. Det är en förklaring till att de vinner så mycket.

Varför är dopning förbjudet?

– Det är för att skydda idrottarna. Dagens förbjudna medel är mycket effektiva. Om dopning var tillåtet skulle ingen ha en chans utan dopningsmedel. Men dessa medel kan också ha biverkningar. Idrottarna kunde bli mycket sjuka. Jag tror inte många föräldrar skulle vilja att deras barn ska idrotta om de måste dopa sig.

Tror du idrotten någonsin blir riktigt ren?

– Nej det tror jag inte. Människor som tävlar kommer alltid att försöka använda något som gör dem bättre. Men jag hoppas vi kan hålla den nivå vi har i dag när idrotten ändå är ganska ren.

– En orsak till fusket är förstås att det rör sig väldigt mycket pengar inom idrotten i dag. Idrottarnas prispengar kan ofta vara höga och idrottsorganisationernas ersättningar för reklam och tv-rättigheter är otroligt stora. Därför blir framgång och rekordresultat extra viktiga.

Tror du de finländska idrottarna är rena från dopning i dag?

– Ja, jag tror de finländska idrottarna är ganska rena. Testerna har varit mycket stränga efter skandalen med dopningen i skid-VM i Lahtis 2001.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)