Ingen vila för ung företagare

Text: Kaisa Kaatra
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 06.05.2015

Våren kom och cykelsäsongen började. För cykelreparatören Ilmari Ekonen betyder det långa arbetsdagar.

Cykelreparatören Ilmari Ekonen registrerade ett firmanamn redan som 13-årig skolpojke. Nu har den 17-åriga Ilmari varit företagare på heltid i ett år. Hans företag är en cykelverkstad på Skatudden i Helsingfors. Förutom verkstaden har Ilmari också en webbutik.

Hur fick du en idé att starta ett företag som så ung?

– Jag ville ha ett jobb till sommaren under skollovet. Jag tänkte att så här skulle jag kunna få jobb. Jag registrerade mitt firmanamn 2011 men då hade jag nog ännu väldigt lite verksamhet.

Hur har du lärt dig att reparera cyklar?

– Jag har alltid själv reparerat allt som har gått sönder. Det var när jag reparerade min egen cykel som jag lärde mig reparera cyklar.

Hurdana arbetsdagar har du?

– Förutom att reparera cyklar går en stor del av min tid åt till att göra bokföring, att göra beställningar, att städa och att ordna upp.

– När cykelsäsongen börjar på våren har jag väldigt mycket arbete. Från april till slutet av juni jobbar jag sju dagar i veckan, ofta 16 timmar per dag. Jag börjar klockan åtta på morgonen och slutar vid midnatt. Men på vintern är det lugnt. Då har jag inte många cyklar att reparera, men då sysslar jag med webbutiken och ordnar upp.

Vad är bäst med att vara företagare?

– Bäst är kanske att inte ha någon chef som hela tiden kollar vad man gör. Jag får själv bestämma allt, men å andra sidan har jag också mycket ansvar.

Vad är svårast i ditt arbete?

– Svårast är att få arbetet att passa in i en normal dygnsrytm. Det kommer hela tiden mera jobb fastän jag inte skulle ha tid att göra allt.

Vad har du lärt dig i ditt arbete?

– Åtminstone har jag lärt mig att ett företag har många sådana utgifter som man inte tänker på. Ett företag ska till exempel betala omsättningsskatt, hyra, el, vatten, avgift för kortbetalnings-apparat, nätsidor och försäkringar. Av de pengar jag får för att reparera en cykel får jag till slut behålla bara en liten del själv, ungefär 10 procent.

Hur ofta borde man sköta om sin cykel?

– Om man cyklar bara lite räcker det att ge den service en gång per två år. Men om man till exempel cyklar till jobbet varje dag eller använder cykeln mycket i dåligt väder borde den få service minst en gång per år.

Hurdana fel får en cykel vanligen?

– Vanligen ska bromsklossarna bytas ut när cykeln servas. Man borde också kontrollera i vilket skick däcken är. Många märker inte att cykeldäcken är i verkligt dåligt skick.

Tänker du reparera cyklar också i fortsättningen?

– Jag har nog tänkt fortsätta som företagare, men jag vet inte om det här är min bransch. Vi får se hur bra det går med det här cykelföretaget.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)