”Jag är stolt över Åland”

Text: Maria Österlund
Foto: Riksdagen
Artikel publicerad: 17.03.2022

Mats Löfström är Ålands representant i Finlands riksdag. Han är stolt över sin hembygd Åland där människorna har det bra och solen skiner.

– Vardagen är bra på Åland. Nästan alla har jobb. Här finns bra dagis för barnen, bra skola, bra sjukvård och bra äldreomsorg, berättar Mats Löfström.

-Det är ett litet samhälle med bara 30 000 invånare. Det ger trygghet när många känner varandra. Vi brukar också hjälpa varandra om någon råkar i knipa. Och dessutom har Åland flest soltimmar i hela Norden, berättar Löfström stolt.

Det är två saker många vet om Åland: att man talar svenska och att Åland har självstyre.

– Självstyret är en viktig sak för Åland. Självstyret gör att ålänningar har stora möjligheter att påverka sin egen vardag. De viktigaste besluten fattas i lagtinget som är Ålands riksdag, säger Löfström.

– Åland är enspråkigt svenskt. Här fungerar allt i samhället på svenska.

Fastän Åland är en del av Finland är kontakten till Sverige viktig. Många ålänningar har studerat eller jobbat i Sverige. Väldigt många har släkt och vänner i Sverige. Det är faktiskt också kortare väg till Sverige än till fasta Finland från Åland.

Hur fungerar kontakten till fasta Finland?

– Jag tycker det finns respekt i Finlands riksdag för de åländska frågorna. I riksdagen vill man att alla orter i Finland ska ha det bra. Men ibland saknas det kanske lite kunskap om hur det är på Åland, säger Löfström.

Han säger att språket är en av de svåraste praktiska sakerna i kontakten mellan Åland och Finlands regering.

Det står i självstyrelselagen att alla kontakter mellan Åland och Finlands regering och myndigheter ska kunna ske på svenska. Det var ett löfte som gavs för 100 år sedan för att Åland skulle höra till Finland och inte till Sverige.

– Förr kunde de flesta rikspolitiker och tjänstemän i Finland tala svenska. Idag är det många som inte alls kan svenska. Det är ett stort problem, säger Löfström.

Demilitariseringen

En annan sak många hört om är demilitariseringen. Det betyder att det inte får finnas militära befästningar eller soldater på Åland. Ålänningarna behöver inte heller göra militärtjänst. Åland kallas ibland för fredens öar.

Demilitariseringen är ett gammalt internationellt avtal som gäller än. Det är alltså inte Åland eller Finland som har bestämt det. Det första avtalet om det här fanns redan före Finland blev självständigt.

– Det är en missuppfattning att demilitariseringen har något med självstyrelsen att göra. Så är det inte. Det är ett internationellt avtal som Finland eller Åland inte kan ändra hur som helst, säger Löfström.

Mats Löfström säger att Åland ändå inte är försvarslöst. Om det blir en militär kris är det Finlands ansvar att försvara Åland. Det finns planer för det, men det talar man inte om. Försvarsplaner är alltid hemliga.

Finns det något som är dåligt med Åland?

– Nej inte egentligen. Ja det finns förstås många små saker som kunde vara ännu bättre. Så är det i hela Finland och så är det på Åland. Men Finland är ett fantastiskt land och vi har det bra här, säger han.

– Vi på Åland skulle gärna ha möjlighet att själva påverka det som sker i EU. Det har vi inte nu. EU har direktkontakt bara med nationella regeringar och inte med självstyrda områden. Det hoppas vi kanske kunde bli en ändring på i framtiden, avslutar Mats Löfström.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)