Jordklotet intresserar en geograf

Text: Ella Airaksinen
Foto: Emmi Korhonen
Artikel publicerad: 26.01.2021

Laura Ertimo är geograf och fackboksförfattare. Hon kombinerar flera saker hon är intresserad av när hon skriver fackböcker om geografi.

Laura Ertimo tyckte inte om ämnet geografi i skolan. Det var först i universitetet hon märkte att geografi kan vara intressant. Hon blev intresserad och började studera miljövård vid Helsingfors universitet.

Ertimo har skrivit många fackböcker. Barnboken Ihme ilmat har också översatts till svenska. På svenska heter den Virrigt väder. Ertimo fick Tietopöllö-priset för sina böcker år 2020. Det här priset går till en författare som skriver bra fackböcker för barn eller ungdomar.

Vad gör en geograf?

– Geografer undersöker allt möjligt på jordklotet, allt som man kan rita en karta av. Det kan till exempel vara natur, klimat och hav. Geografer tar reda på hur människor och natur påverkar varandra.

– Geografer kan ha många olika yrken. De kan jobba som lärare, stadsplanerare, diplomater eller forskare till exempel.

Vad intresserar dig själv mest?

– Jag tycker om att geografi är en så mångsidig vetenskap. Geografer undersöker saker ur många olika vinklar.

– Geografer kan undersöka till exempel Östersjön ur många olika synvinklar. De kan undersöka hur Östersjön har utvecklats under många miljoner år. Eller hur istiden har påverkat havet. Hur havet påverkar människors liv eller hur människor påverkar havet.

Hurdana böcker har du skrivit?

– Jag har skrivit fackböcker som handlar om klimatet, vatten och om natten. Böckerna passar barn och hela familjen. Jag har också gjort kartböcker med olika slags kartor och fakta.

Hur väljer du vad du skriver om?

– Jag vill skriva om viktiga saker som andra ännu inte har skrivit så mycket om. Ämnet måste intressera mig själv för att boken ska bli bra.

Berätta något överraskande om vår jord!

– Hela jordklotet omges av fast sten som kallas berggrund. En del av Finlands berggrund kan vara till och med över 3 miljarder år gammal. Det äldsta berget i Europa.

Hur kan vi bromsa klimatförändringen?

– Klimatförändringen kan bromsas bara om hela mänskligheten hjälper till. Alla människor hör till mänskligheten. Vi bör alltså alla hjälpa till med att bromsa klimatförändringen.

– Varje människa kan göra val som hjälper till att bromsa klimatförändringen. Någon kan till exempel minska på bilkörandet. Alla människor kan ändå inte göra samma klimatsmarta val. En människa som är rörelsehindrad behöver till exempel inte sluta använda bil utan kan i stället göra något annat som är bra för klimatet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)