”Journalister vill göra rätt”

Text: Maria Österlund
Foto: Noora Lehtovuori
Artikel publicerad: 12.04.2016

Elina Grundström är sedan början av året ordförande för Opinonsnämnden för massmedier.

Vad är Opinionsnämnden?

– Opinionsnämnden (ONM) är ett system som håller koll på media. ONM grundades 1968 av förläggare och journalister. Massmedieföretagen har alltså frivilligt gått med på att skriva under ett avtal och följa reglerna. Det är en bra sak.

Vad är ONM:s uppgift?

– Opinionsnämnden har två viktiga uppgifter. Den ena är att tolka de journalistiska reglerna och se till att journalisterna följer dem. Den andra är att försvara yttrandefriheten. – Just nu jobbar vi ganska mycket med gränsdragningar. Enligt reglerna ska det till exempel inte finnas smygreklam.  Läsarna måste enkelt kunna se vad som är journalistisk text och vad som är reklam.

Vilka medier har skrivit under avtalet?

– I Finland är nästan alla dagstidningar, kvällstidningar, partitidningar, tidskrifter, radio- och tv-kanaler med. Det finns liknande organisationer i andra länder, men där är sällan alla medieföretag med. Men också i Finland finns det falska tidningar på nätet som inte är med i avtalet. Dessa nätsajter följer inte reglerna för god journalistik och är inte så noga med sanningen i sina texter.

Hur jobbar ONM?

– Vem som helst kan anmäla att en tidning, radio eller tv har brutit mot god journalistisk sed i en artikel eller ett program. Det kan gälla att en tidning har skrivit något fel och vägrar rätta det. Det kan också gälla att någon tycker media har kränkt deras privatliv. Eller att någon som har kritiserats inte har fått komma fram med sin åsikt. ONM tar ställning till anmälningen och kan antingen fria eller fälla. Om vi tycker att mediet har gjort fel ger vi en anmärkning och då måste mediet publicera anmärkningen i sin tidning och på sin webbsida.

– En anmärkning är ett slags skampåle. Ingen journalist eller redaktion vill ha en anmärkning av oss. Men det är ingen dom, mediet får inget annat straff.

– Ibland kan ONM också själv ta upp något fall. Då gäller det oftast yttrandefrihet, till exempel att någon tjänsteman inte har gett ut information som skulle vara viktig. Eller att någon journalist har blivit hotad när journalisten gör sitt arbete.

Hur ser du på kvaliteten på media i Finland?

– Det finns mera rättelser i tidningarna nu än förr. Jag tycker det är bra. Det sker tyvärr misstag i arbetet, och det är bra att man rättar sina fel. Jag tror också att medierna nu är villiga att rätta mera när ONM har gett anmärkningar om det. Vi har yrkeskunniga och bra journalister i Finland. De flesta vill nog göra rätt.

Hör det som skrivs på nätet också till det ONM bevakar?

– Ja det som är skrivs på tidningarnas eller radions eller tv:s webbsidor hör till oss. Men det som skrivs på sociala medier hör inte till oss. Sociala medier är som vanliga samtal mellan människor. Här gäller till exempel inte den journalistiska regeln om att man ska kolla upp om en sak är sann innan man publicerar. Som läsare ska man därför vara noga med att kolla vad och var man läser. Det finns mycket på internet som inte är journalistik och mycket som inte är sant.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)