Julen är årets viktigaste fest

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 19.12.2018

Ärkebiskop Tapio Luoma är Finlands lutherska kyrkas högsta ledare. Luoma tror både på Gud och på vetenskapen.

Vad gör en ärkebiskop?

– Ärkebiskopens uppgift är att ta hand om församlingarna. Biskopen är en ledare som alltid finns till för andra.

Hur kom du in på den andliga vägen och började jobba inom kyrkan?

– Som ung pojke var jag med i församlingens pojkklubb. Efter skriftskolan gick jag med i kyrkans ungdomsverksamhet. Efter det visste jag att jag ska bli präst.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för ärkebiskopen?

– Det finns ingen vanlig dag. Alla dagar är olika. Biskopen har ingen arbetstid. Ibland börjar arbetsdagen tidigt på morgonen och räcker till sent på kvällen. Arbetsuppgifterna är olika.

Vilka är kyrkans största utmaningar?

– Kyrkan borde kunna föra fram budskapet om Gud och kärleken på ett sätt som gör människorna intresserade. Många lämnar kyrkan.

Följer kyrkan sin tid tillräckligt bra?

– Inom kyrkan funderar vi mycket på hur man borde ta hand om medlemmarna. Det finns många orsaker till att folk lämnar kyrkan. En del anser att kyrkan följer sin tid för mycket, alltså är för modern. Andra tänker att kyrkan är för gammaldags. Folks förväntningar och det kyrkan kan erbjuda möts inte alltid.

Vad vill du förändra inom kyrkan?

– Jag hoppas att vi kan lära oss att förstå varandra bättre. Ett av vår tids största problem är att vi inte förstår varandra.

Borde kyrkan viga par av samma kön till äktenskap?

– Sannolikt blir det så i framtiden.

Borde kyrkan ha flera kvinnliga biskopar?

– Ja absolut. Jag tycker det är en bra sak att det finns ungefär lika mycket kvinnor och män bland ledarna.

Din doktorsavhandling handlar om relationen mellan tro och vetenskap. Hur passar kristen tro och vetenskap ihop?

– De passar ihop mycket bra. En kristen människa kan ta vetenskapliga resultat på allvar. Och en vetenskapsman kan vara kristen.

Vilka saker ger ditt liv glädje?

– Mina närmaste och särskilt mitt barnbarn. Solsken och regn, som piggar upp.

Vad betyder julen för dig?

– Julen är årets viktigaste fest för mig. Julen är en grundläggande sak inom den kristna tron. Den här julaftonen jobbar jag i Åbo Domkyrka. Men jag har också möjlighet att fira jul med min familj.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)