Klimatförändringen är redan här

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 13.02.2020

Situationen är antagligen mycket värre än vi vill tro. Men vi ska inte ge upp. Det säger Marcus Rosenlund om klimatförändringen.

Rosenlund är vetenskapsjournalist på Yle. Han är mycket intresserad av väder och har skrivit boken Väder som förändrade världen. Boken berättar om hur olika väderfenomen och förändringar i vädret och klimatet har fått stora följder för människor och kulturer.

Bråttom med besluten

Enligt Rosenlund borde politikerna snabba på med besluten för att minska användningen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid.

– Allt liv behöver koldioxid. Växterna är beroende av koldioxid. Det är sant. Men just nu finns det för mycket koldioxid och då blir det skadligt.

– Vi talar nu inte längre om att förhindra klimatförändringen. Vi är redan mitt i förändringen och måste anpassa oss till den. Om vi slutar släppa ut koldioxid nu, kommer förändringen ändå att pågå länge till. Klimatet reagerar ganska långsamt.

Vad är det vi ska göra?

– Vi ska skära ner på utsläppen av koldioxid mycket och fort, innan läget blir alltför svårt.

Rosenlund säger att de som inte vill tro på klimatförändringen borde tänka efter. Om vi låter läget bli riktigt dåligt tvingas vi till allt svårare beslut. Det kan leda till att vanliga människor inte längre kan leva sina liv som de vill.

Hur ser du på framtiden?

– Det föds väldigt få barn i Finland och en orsak är säkert att många unga är oroliga för framtiden. Jag förstår det här. Men fast situationen med utsläppen och klimatet är allvarlig finns det hopp. Rosenlund säger att vi inte ska ge upp. Vi människor har satt oss i den här knipan och nu måste vi ta oss ur den.

Kasta inte bort mat!

Vad kan vi vanliga människor göra?

– Sluta rösta på politiker som förnekar att klimatförändringen är på gång. Det hjälper inte att låtsas att vi inte har något problem.

– Och sluta kasta bort mat! Det går åt energi och skapas koldioxid när man framställer mat. Också annars måste vi sluta köpa onödiga saker och slänga bort dem.

Rosenlund säger att klimatkrisen kommer att leda till förändringar i vårt sätt att leva. Men vi behöver inte gå tillbaka och börja leva som på stenåldern. Vi ska behålla de bästa bitarna av vårt sätt att leva.

Han tror ändå att vi måste vänja oss vid att inte kunna resa lika mycket i framtiden, åtminstone inte med flyg. Eftersom flyg är dåligt för klimatet.

Problemen går att lösa

Rosenlund säger att också svåra problem går att lösa. Det som krävs är att politikerna vill ha en ändring och att man satsar tillräckligt mycket pengar.

– Om vi tar de pengar som stora länder satsar på vapen och i stället lägger dem på att utveckla miljövänlig teknik kommer vi långt.

Vårt förhållande till energi måste förändras. Vi måste bli bättre på att använda förnybara energikällor, till exempel solenergi. Solen finns ju där, varför inte använda den, undrar han.

Kolkraft är redan olönsamt

Rosenlund tror att det kommer en ändring. Största delen av kolkraften i Europa går redan med förlust. Det lönar sig helt enkelt inte längre att syssla med den.

Det finns människor med makt som inser att situationen på jorden blir allt sämre om vi fortsätter som förut. De här människorna inser att de kommer att förlora pengar om de fortsätter satsa på kol, olja och gammal teknik. Det är en orsak till att fler och fler kommer att satsa på andra saker: ny bättre teknik och förnybar energi som solenergi.

– Vi kommer att använda fossil energi ännu en tid. Men jag tror att förändringen kommer, kanske snabbare än vi anar, säger Rosenlund.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)