Klimatförändringen hotar många djurarter

Text: Maria Österlund
Foto: Hannu Virtanen
Artikel publicerad: 06.05.2014

Finland har ett rikt djurliv. Många av djurarterna är ändå hotade. Enligt forskare Jari Valkama på Naturhistoriska muséet är klimatförändringen det största hotet. Men människan är också ett hot mot många arter.

När klimatet förändras finns det få möjligheter för djur och växter. De kan flytta, anpassa sig eller dö. För vissa arter kan möjligheten att flytta vara dålig. Det här gäller arter som är anpassade till arktiska, alltså, kalla förhållanden.

– Jag är bekymrad för en del arktiska arter. Om det slutar finnas is och snö i norra Finland så finns det ingenstans för arterna att flytta. Norr om norra Finland kommer havet emot, säger Jari Valkama.

Det finns drygt 14 000 djurarter i Finland. Av dem är drygt 1 300 hotade. I den här siffran finns alla slags djur: ryggradsdjur, fåglar och många insekter.

För Finland kan en klimat förändring betyda att en del arter försvinner, men att det kommer nya i stället. En sådan ny art är blåmesen. Den är nu allmän, men var ovanlig i Finland förr.

Människan är en del av naturen, men kan också vara ett hot mot en del växt- och djurarter. Människan konkurrerar med många djurarter om utrymme. Människan bygger hus och vägar och förstör områden som många djur behöver.

Ett exempel är flygekorren. Den trivs nära människor men det är svårt för den när det byggs mycket. Den klarar inte av att flyga över vägar. Därför behövs det tillräckligt stora områden där den kan leva.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)