Kommunikationen ska vara förståelig

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 12.09.2019

Arbetsminister Timo Harakka anser att all kommunikation måste vara förståelig. Han vill också att de partiellt arbetsföra ska jobba.

 Vilka frågor är viktigast för arbetsministern?

– I regeringsprogrammets rubrik finns orden kunnigt och inkluderande. De här orden beskriver frågor som är viktiga för mig som arbetsminister. Vi måste öka både kunnandet och inkluderandet, alltså delaktigheten i Finland.

På vilket sätt ska Finland nå upp till 75 procents sysselsättning?

– Fler får jobb när människor studerar och lär sig nya saker. Sysselsättnings-tjänsterna måste också utvecklas så att de blir bättre och tar hänsyn till människors olika behov. Regeringen ger mera pengar till lönesubvention. Regeringens mål är att få minst 60 000 nya arbetsplatser under de kommande fyra åren. På 2020-talet ska 80 procent av de vuxna vara på jobb.

Hur kan ni hjälpa de partiellt arbetsföra att få ett jobb?

– I våra grannländer Sverige, Norge och Danmark är sysselsättningsgraden högre än i Finland. I de här nordiska länderna är det vanligt med löne- subventioner. Regeringen tänker oftare använda lönesubvention också i Finland. Det här gör det lättare för partiellt arbetsföra att få ett jobb.

Vilka är de svåraste sakerna?

– Vi måste se till att vi är det kunnigaste folket i världen. Vi har ännu världens bäst utbildade arbetskraft. Vi får inte längre skära ner på utbildningen. Klyftorna mellan människor får inte öka. Vi måste stöda företag i den globala konkurrensen. Jag anser att statens skuld inte är det största problemet, utan den offentliga ekonomin. Vi kan inte betala alla utgifter om inte fler människor börjar jobba.

Lätt språk har skrivits in i regeringsprogrammet. På vilket sätt ska det synas?

– Jag betonar vikten av ett lättförståeligt språk i mitt arbete. Jag vill tala och skriva så att möjligast många förstår. När jag jobbade som journalist försökte jag föra fram svåra saker så förståeligt som möjligt. Tillgänglighet och förståelse är viktiga saker i en demokrati.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)