Körsång är dialog

Foto: FNB-Lehtikuva
Artikel publicerad: 29.08.2018

Det finskspråkiga gymnasiet Sibelius-lukio i Helsingfors är specialiserat på musik och dans. Gymnasiet har också tre körer. Reijo Aittakumpu leder alla körerna.

Hur är det att jobba som musiklärare?

– Att jobba som musiklärare i den här skolan är annorlunda än i ett vanligt gymnasium. Här har vi åtta musiklärare. Alla lärarna är specialiserade på någon sorts musik. Min specialitet är körsång. Jag har jobbat som lärare i Sibelius-gymnasiet i sex år.

När började du med körsång?

– Jag tyckte mycket om att sjunga som barn. Men musikundervisningen i skolan på den tiden tog död på mitt musikintresse. I högstadiet gick jag ändå med i en gosskör. Efter det har jag alltid sjungit i kör. Jag har inte gått i någon musikklass och jag har inte börjat med musiklektioner som barn. Jag kommer från en arbetarklassfamilj.

Hurdan är en bra musiklärare?

– När jag själv började undervisa märkte jag att jag tyckte om det och att jag var bra. En bra lärare ska vara intresserad av sitt ämne och av eleverna. Läraren ska också lyssna på eleverna och kunna både pedagogik och uppfostran.

Du undervisar unga i gymnasiet. Vilka egenskaper kräver det?

– Det är alltid mycket på gång i de ungas värld. En del saker kan vara svåra. Därför måste läraren ha förståelse. Jag tycker det är viktigt att jag hittar ett sätt att tala med eleverna som både jag och de förstår. Jag vill inte vara gammal och klok och den som alltid har alla rätta svar.

Vad krävs av en bra körsångare?

– Nog behöver en körsångare röst och gehör. En bra sångare kan sjunga på olika sätt, tyst, hårt och rent. Kanske det ändå är allra viktigast att sångaren ger sig tid att lyssna också på andra.

Kan man lära sig att sjunga?

– Alla kan bli bättre på att sjunga och gå med i en kör. Det är väldigt ovanligt att någon inte alls kan sjunga. Jag har hållit sångkurser för folk som inte kan sjunga i Valamo kloster.

Vad är bäst med körverksamheten?

– Det allra finaste är när man överträffar sig själv. Fast man inte själv är en jättebra sångare kan man åstadkomma något fint tillsammans med kören. Det är också en stor sak att uppleva musiken tillsammans. Andra viktiga saker är den sociala biten och vänskapen. Det finaste är när en kör med 40 personer lyckas komma på samma våglängd och skapa samma känsla i ett verk. Det är en fin upplevelse.

Ni har också uppträtt utomlands. Var?

– Körerna har uppträtt i Ryssland, Irland, Tyskland, Ungern, USA och Belgien. Nästa år gör vi en körresa antingen till Italien eller Slovenien. Körresorna är stora upplevelser för de unga. För körledaren och lärarna betyder resorna mycket jobb och ansvar.

Vilka musikverk är viktiga för dig?

– Jean Sibelius violinkonsert är ett kärt verk för mig. Det var via det verket jag började tycka om klassisk musik. Av körmusiken är det viktigaste Frank Martins Mässa. Den är en stor upplevelse för sångaren. Musiken har både helighet och ödmjukhet. Jag uppskattar också verk av Toivo Kuula och Leevi Madetoja. Verken handlar om Uleåborg, staden där jag är född.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)