Laajasalo tror på sämja

Text: Petri Kuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 28.03.2018

Helsingfors stift har fått en ny biskop. Han heter Teemu Laajasalo. Laajasalo säger att kyrkan står inför en förändring. Du har varit biskop i fem månader.

Vad gör en biskop?

– Jag har arbetat 21 år inom kyrkan. Kyrkans arbete känns bra och viktigt. Som biskop har jag faktiskt mera traditionella prästuppgifter än i mitt tidigare jobb som kyrkoherde. Jag besöker församlingar, skolor och vårdinrättningar. Jag träffar människor och sköter samhälleliga uppgifter. Till mitt jobb hör också att predika och en del administrativa uppgifter.

Hur ser framtiden ut för Finlands lutherska kyrka?

– Jag ser positivt på kyrkans framtid. Kyrkan är Jesu kyrka och framtiden är i Guds händer. Den lutherska kyrkan är stor. Vi har 21 000 anställda och fyra miljoner medlemmar. Men vi har förlorat många medlemmar. Det är förstås ett bekymmer. Särskilt i städerna förlorar kyrkan medlemmar. Vår kyrka har nyss fått en ny och mycket bra ärkebiskop, Tapio Luoma. Han vill skapa sämja mellan folk med olika åsikter. Jag tycker det är en bra egenskap i vår tid.

En hurdan ledare vill du själv vara?

– Jag vill i lugn och ro bekanta mig och försöka förstå innan jag kommer med stora ord eller visioner. Jag ska åka runt i mitt stift och bli bekant med församlingarna. Jag vill ha en betydelsefull kyrka som hör till alla.

Genast efter att du hade blivit vald blev det mycket tal om hur du hade använt pengar. Hur påverkade det här dig?

– Det var en tråkig upplevelse. Jag förstod snabbt att jag måste koncentrera mig på mitt arbete. Det var andras uppgift att ta reda på om det fanns orsak till skandalen. Jag förstår nog hur det hela hade börjat. Jag vill inte förklara bort mina fel. Men jag tycker att hela saken blev aningen för stor.

Vilka saker ger glädje i ditt liv?

– Att leka med barnen, att umgås med min fru, att be, att besöka Högholmen och att äta onyttig snabbmat.

Hur firar du påsk? Vad betyder påsken för dig?

– Hittills har jag nästan alltid firat påsk genom att predika på mässan på skärtorsdagen. Nu ska jag i stället lyssna på predikan. Sen ska jag predika på mässan på påsknatten. Påsken är mycket viktig för mig. Påsken betyder ljus. Påsken är också ett löfte om att döden inte är slutet. Dessutom är chokladägg en viktig del av mitt påskfirande.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)