Lägg märke till tystnaden

Text: Hannele Laitinen
Foto: Hannele Laitinen, pexels.com
Artikel publicerad: 14.05.2024

Det finns allt mera ljud omkring oss. Buller får oss att må sämre och många längtar efter tystnad. Det finns tystnad både ute i naturen och på tysta platser i städerna.

Också i tystnaden finns det ljud. Tystnad betyder inte att alla ljud är borta. Vi har alla våra egna åsikter om vilka ljud det får finnas i tystnaden.

Om ljudstyrkan är över 40-50 decibel talar man om buller. Då är ljudet högre än när man talar med vanlig röst.

Enligt världshälsoorganisationen är det luftföroreningarna som försämrar människors hälsa mest. På andra plats kommer bullret, alltså störande ljud i vår omgivning.

När man talar om buller i vår miljö är ljudet över 55 decibel.

Trafiken orsakar mest buller

Trafikbullret är oftast mellan 70 och 85 decibel.

Trafikbullret består av olika ljud från trafiken. Vägtrafiken, spårtrafiken, flygtrafiken och trafiken till sjöss orsakar alla ljud som blir buller. Särskilt i städerna stör trafikbullret.

Buller är skadligt för hälsan

När du är i en bullrig miljö vänjer du dig inte. Bullret gör dig stressad. Bullret och stressen försämrar hälsan. Det kan leda till att blodtrycket stiger och att hjärtat slår snabbare. Det här ökar risken för att bli sjuk i hjärt- och blodkärlssjukdomar.

Stress påverkar också kroppens immunförsvar. Det betyder att den som utsätts för mycket buller också lättare kan bli till exempel förkyld eller få andra sjukdomar.

Buller påverkar också hur vi beter oss och flera andra saker. Buller kan göra att vi sover sämre. Då blir vi trötta och kan bli nervösa lättare.

När vi är i buller märker vi ofta bara de störande ljuden. Det här gör det svårare för ossatt koncentrera oss, till exempel att läsa eller att lära oss nya saker.

Tystnad ger kraft och får oss att må bättre

Tystnad kan kännas skön och bekväm eller dålig och obekväm. God tystnad påverkar oss på samma sätt som vila.

Tystnad minskar kroppens stress. Tystnad förbättrar hälsan och sömnen. Tystnad gör det lättare att koncentrera sig och att lära sig och komma ihåg. När det är tyst är det ofta också lättare att fundera på saker. Det leder till att vi får bättre fantasi och tänker mera mångsidigt.

Människors behov av att få vara på platser där det är tyst ökar när det hela tiden finns ljud och buller omkring.

Lite mindre än hälften av människorna (40%) är känsliga för ljud. De blir alltså lättare störda av ljud än andra. Att vara ljudkänslig är något som delvis är ärftligt. Det kan alltså finnas flera ljudkänsliga personer i samma släkt. För ljudkänsliga människor är tystnad extra viktigt och får dem att må bättre.

Vi är omgivna av flera slags tystnad

Det lönar sig att då och då stanna upp och lyssna på vilka ljud som finns omkring oss.

Ljuden är väldigt olika beroende på om vi är inne eller ute och i naturen eller i en stad.

Hemma hör du ljud som är bekanta i ditt hem: klockans tickande, hushållsmaskinernas surr och kanske ljudet av husdjur.

Många människor upplever god tystnad till exempel på biblioteket, i en kyrka eller på en konstutställning. För många finländare är bastun en särskild plats för tystnad. I bastun kan man koppla av och njuta av tystnaden.

Också naturens ljud är bra och bekväm tystnad för många människor. Du kan uppleva naturens tystnad i parker och skogar och vid sjöar och havsstränder. Vi upplever ofta att naturens ljud är lugnande. Sådana ljud är till exempel vindens vinande, fåglarnas sång och havets brus.

Det kan vara svårt att lägga märke till tystnad i staden på dagen när där finns många olika ljud av trafik och maskiner. Det är lättare att uppleva tystnad i staden på natten. Det finns ändå platser också i städer där man mest hör naturljud eller svaga ljud av människor. På tysta ställen är ljudstyrkan under 50 decibel på dagen och under 45 decibel på natten.

Vi kan ta hand om tystnaden

Det finns vanligen många olika ljud i våra liv. På kaféer, restauranger, diskotek och konserter finns det många starka ljud. Också leksaker, tv och radio kan ge ifrån sig mycket ljud.

En del ljud som vi har omkring oss märker vi inte. Ofta märker vi inte heller att vi kan påverka ljuden. Vi kan stanna upp och fundera om alla ljud runt om oss är nödvändiga eller om vi kunde ha mera tystnad runt oss.

En del människor vill ha tystnad runt sig på fritiden. De tycker om att delta i meditationsgrupper eller retreat. På tysta retreat är människor tillsammans i tystnad under en överenskommen tid. Tystnaden kan vara i några minuter, några timmar eller till och med i flera dagar eller veckor.

Kan man vara tyst under en diskussion?

I en diskussion varierar ljudnivån. Den brukar vara mellan 50 och 70 decibel. Vi brukar också hålla pauser när vi diskuterar.

Under en diskussion kan tystnad kännas både lämpligt och bra och dålig och tryckande. Ibland kan tystnad kännas dålig för den andra om vi sitter tysta i en diskussion.

I den finländska kulturen uppskattar vi ändå tystnad. En tyst paus i en diskussion kan kännas helt vanlig och viktig för en finländare.

Tystnaden kan kännas dålig för den som känner sig ensam eller har svårt att tala.

För den som hör illa eller har en hörselskada kan det vara svårt att höra och delta i en diskussion om det finns mycket buller i bakgrunden.

Behovet av tystnad varierar i livet

Olika människor har olika stort behov av tystnad under olika situationer i livet. Barn och unga vill ha en annan slags tystnad än vuxna och gamla människor.

Det kan också kännas skrämmande att stanna upp och bara vara i tystnaden. Tystnaden kan kännas som att ingenting händer och att det är trist och tråkigt.

I tystnaden kan också många tankar komma, som vi inte har kunnat tänka medan vi har haft mycket ljud omkring oss.

Det är viktigast att lägga märke till sådan tystnad där du hör ljud du tycker om. Sådan tystnad får dig att må bra och det stärker din hälsa.

Vi kan hitta tystnad överallt, men vi måste stanna upp och lägga märke till den. Det är viktigt att fundera över vilken slags tystnad som passar just dig.

Källor

• Outi Ampuja 2017: Hyvä Hiljaisuus, Atena

• Helena Mussalo-Rauhamaa, Jukka Pekkanen, Jouko Tuomisto, Heikki S. Vuorinen 2020: Ympäristöterveys, Duodecim.

Bild av gröna lindlöv.
När bladen i träden prasslar är ljudet ungefär 10-30 decibel.

Fakta om ljud

Buller

Man brukar tala om buller när ljudstyrkan är högre än 40-50 decibel. Sådana ljud uppstår till exempel när människor diskuterar högt, i trafiken och på restauranger.

Decibel

Decibel är en måttenhet som används för att mäta ljudnivå, alltså för att beskriva hur starkt ett ljud är. Noll decibel är det tystaste ljudet en människa
kan höra.

Skadligt ljud

När ett ljud är över 85 decibel är det så starkt att det kan skada människans hörsel.

Smärttröskel

Ljud som är starkare än 125 decibel orsakar smärta. Det gör alltså ont i öronen. Så starka ljud kommer till exempel från ett stort flygplan.

Behagliga ljud

Svaga ljud i naturen, av djur och i städer är ofta behagliga. Det kan till exempel vara ljud av vind och regn. Ljudet när en katt spinner eller ljud av steg på en grusväg.

Tystnad

När ljudnivån är lägre än 40-50 decibel kan man tala om ett slags tystnad. Ljud på den nivån uppstår när bladen prasslar i träden, eller när små vågor slår mot stranden. Ungefär så tyst
är det också ofta på bibliotek.

Källa: Kuuloliitto.fi

En skärgårdsvy med en död tall i förgrunden och havet i bakgrunden.
Du kan höra naturljud i paker, skogar och på stränder. Behagliga eller lugnande ljud i naturen kan till exempel vara vindens sus i trädens löv eller vågornas kluckande mot starnden.

Tystnadens dag 8.10

I år firas tystnadens dag i Finland i oktober, 8.10.

Tystnadens dag är ett samarbetsprojekt mellan Finlands naturskyddsförbund och hörselförbundet Kuuloliitto. De vill föra fram att det är viktigt med tystnad.

På tystnadens dag delar Finlands naturskyddsförbund ut diplom till en person eller grupp som har jobbat för tystnad. I fjol belönades en grupp som kallade sig Kivikon metsän puolesta. Gruppen jobbade för att bevara en skog i Stensböle i Helsingfors. Arbetet lyckades och människor kan fortfarande njuta av tystnaden i skogen i Stensböle. Små skogar i städer är viktiga eftersom de erbjuder gratis tystnad för stadsborna.

Tystnadens dag är samtidigt också en naturdag. Tystnad och natur är två saker som båda är bra för människors hälsa och välmående.

Men det är förstås möjligt att fira tystnadens dag alla dagar, inte bara 8.10.

Du hittar mera information på finska om tystnadens dag till exempel på Finlands naturskyddsförbunds sida webben: www.sll.fi/uusimaa/luonnonsuojelu/hiljaisuus

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)