Lättlästa böcker bjuder på berättelser, fakta och känslor

Text: Ella Airaksinen
Foto: Lärum
Artikel publicerad: 26.01.2021

De lättlästa böckerna bjuder sina läsare på berättelser, information och känslor.

Lättlästa böcker är lätta att läsa eftersom de är skrivna på lätt språk. Texten i lättlästa böcker är kortare och enklare än i vanliga böcker.

Finländska lättlästa böcker känner man igen på en symbol som liknar ett S eller en pil.

Det finns två olika slags lättlästa böcker. En del är skrivna direkt i lättläst form. Andra har skrivits om så att de blir lättlästa. Då har man utgått från en vanlig bok, till exempel någon gammal klassiker eller en modern roman. Sådana lättlästa böcker kallas ofta för bearbetningar.

Tove Janssons bok Farlig midsommar har till exempel bearbetats och kommit ut som lättläst.

Lättlästa böcker är avsedda för människor som har svårt att läsa en vanlig bok. Bland andra en del invandrare, gamla människor och personer med intellektuell funktionsnedsättning har glädje av lättlästa böcker. Men vem som helst kan läsa en lättläst bok.

Var hittar man lättlästa böcker?

Det utkommer flera tiotals lättlästa böcker på svenska varje år. Största delen av böckerna utkommer i Sverige. I Finland utkommer ganska få lättlästa böcker på svenska. Det utkommer ungefär 25 finskspråkiga lättlästa böcker varje år. På finska kallas en lättläst bok för selkokirja.

Nuförtiden är det möjligt att lyssna till en del lättlästa böcker om man inte vill läsa. Det finns till exempel tre inläsningar av lättlästa muminböcker. Det är Mark Levengood som läser böckerna. Du kan lyssna till inläsningarna gratis på Lärums webb. Adressen är larum.fi

Du kan låna lättlästa böcker på biblioteket eller köpa böcker via webben. Du kan handla hos någon nätbokhandel eller direkt hos förlag som ger ut lättlästa böcker. I Finland ger Lärum-förlaget och Bokpil ut lättlästa böcker. De rikssvenska förlagen LL-förlaget, Nypon, Vilja och Bokförlaget Hedvig ger också ut många lättlästa böcker.

Varför ska man läsa lättlästa böcker?

Det är alltid roligt att läsa. När man läser får man uppleva olika känslor. I lättlästa böcker kan man läsa både sorgliga, spännande och glada berättelser. Ibland upptäcker man en berättelse som känns bekant ur det egna livet.

Det är alltid nyttigt att läsa böcker eftersom man får information om olika saker.

Genom de lättlästa böckerna kan man bli bekant med finländsk kultur och litteratur. Man kan också lära sig nya ord och träna upp sin språkkunskap om han håller på att lära sig ett nytt språk.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)