Lättlästa böcker om it

Text: Solveig Arle
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 09.09.2014

Carina Frondén jobbar på FDUV med lättlästa böcker om it. Den nyaste boken heter Lättläst om e-post och kom ut i våras.

Lättläst om e-post är en handbok, alltså en bok som du kan använda om du vill lära dig om e-post. Den här boken är tänkt för personer som behöver lättläst och tycker att e-post är svårt.

– Lättläst om e-post kan ändå vara en bok som är svår att använda själv. Därför är det bra om du får hjälp av en lärare eller en handledare när du använder boken, säger Carina Frondén.

Boken om e-post har kommit ut som en del av projektet Lättläst it enligt Tikas. Tikas är ett finskt projekt som har gjort böcker om it på finska i över tio år.

De svenska böckerna som Carina arbetar med är alltså översättningar från finska. Carina måste också ändra en del av böckernas innehåll samtidigt som hon översätter, eftersom it är ett område som utvecklas snabbt.

Carina har också översatt boken Lättläst om internet, broschyren Tio goda råd om internet, en lärarhandledning och utvärderingsblanketter.

Lättläst om internet är en bok som berättar om hur du ska använda internet. I boken finns information om hur du till exempel söker efter texter och bilder på internet och hur du använder internet på ett säkert sätt.

Carina håller också kurser om it. I somras var hon med och ordnade it-läger för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV).

– Just nu håller jag på och planerar en kurs för it-stödpersoner som FDUV ska ordna tillsammans med Kårkulla i Raseborg på hösten. Det ska bli både intressant och spännande, säger Carina Frondén.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)