Li vill jobba för de fattiga

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 26.08.2015

Li Andersson valdes in i riksdagen i valet i våras. Trots att hon är ung har hon redan jobbat länge med politik. Li representerar Vänsterförbundet.

När blev du intresserad av politik?

– Jag var aktiv inom skolpolitiken redan tidigt. Där arbetade jag med frågor om demokrati i skolan. När jag var 16 år gick jag med i det politiska ungdomsförbundet Vänsterunga. Och redan som 20 åring var jag med i partiet.

Varför valde du Vänsterförbundet?

– Det var ett ganska självklart val för mig. När det gäller social rättvisa och miljöfrågor som är viktiga för mig anser jag att Vänster- förbundet har den bästa politiken.

Du fick väldigt många röster i riksdagsvalet.  Hur kändes det?

– Det kändes bra. Men jag har nog jobbat för det. Trots att jag är ung har jag varit politiskt aktiv länge. Jag har varit ordförande för Vänterunga och aktiv i kommunalpolitiken i min hemstad Åbo. Jag tror att det var därför jag fick så många röster.

Hur känns det att genast tvingas i opposition?

– Det var förstås en besvikelse, men ingen överraskning att hamna i opposition. Alla politiska partier vill förstås vara med i regeringen eftersom man kan påverka mera där. Men jag tror inte att mitt parti hade passat in i den nuvarande regeringen.

Tror du att läget kan bli så svårt att regeringen faller?

–Nej, jag tror nog att regeringen klarar sig. Vi har en sådan politisk kultur i Finland att det är sällan en regering faller och det blir val i förtid. Men jag tror valperioden blir svår, särskilt för Sann finländarna eftersom de talar mycket för de svaga i samhället.

Hur känns riksdagsarbetet?

– Det känns bra och inspirerande. Jag lär mig mycket. Men det är också ett ensamt arbete. Eftersom jag kommer från ett litet parti är jag ofta ensam i utskott och arbetsgrupper. Det betyder att jag har ett stort ansvar och måste jobba mycket. Jag får också lära mig samarbeta med människor från olika partier.

Hur borde Finland göra för att få ordning på sin ekonomi?

– Jag tror åtminstone inte att man gör det med häftiga nedskärningar. Det är dåligt nu när tillväxten i ekonomin är låg. Om man skär ner kan det ta död också på den lilla början till tillväxt som finns och ytterligare minska efterfrågan på marknaden i Finland.

– Det finns tre olika sätt att få balans i ekonomin och Finlands budget. Ett sätt är att sälja ut egendom. Ett annat sätt är att höja skatterna. Det tredje sättet är att ta mera lån. Jag tror mest på det tredje just nu. Man lånar för att få fart på tillväxten. Jag tror att det ger landet en bättre möjlighet att få tillväxt och att betala tillbaka sina lån i framtiden.

Vilka frågor vill du helst arbeta med i riksdagen?

– Jag tycker att man nu måste jobba hårt för de finländare som har den lägsta inkomsten. Skillnaden i inkomst mellan fattiga och rika minskar inte om man inte jobbar för det. Det är inte sant att alla får det bättre om det går bättre för ekonomin. När det senast var högkonjunktur i Finland växte klyftorna mellan fattiga och rika.

– Jag är för en basinkomst för alla. Jag tycker också att arbetslösa borde kunna ta emot korttidsjobb utan att förlora sina bidrag. Nu blir det så mycket byråkrati och besvär att många hellre tackar nej till jobb.

Hur ser du på framtiden för Finland?

– Allt är inte dåligt. Det finns ännu många saker som fungerar bra. Finland är en rättsstat, utbildningssystemet fungerar och arbetsmarknadssystemet fungerar också ganska bra. Men det finns hotbilder. Risken är att den nuvarande regeringen fattar sådana beslut att det för utvecklingen bakåt i stället för framåt i Finland.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)