Livet förändras när klimatet förändras

Text: Jenni Saarilahti
Foto: Lehtikuva, Shutterstock
Artikel publicerad: 19.04.2022

Klimatförändringen förändrar naturen överallt. Förändringen påverkar allas liv. Det finns ändå hopp för vi kan alla hjälpa till att bromsa klimatförändringen.

Vad är klimatförändring?

Man talar om klimatförändring när man menar att jordens klimat värms upp för snabbt på grund av det människan gör.

Jordklotet mår bra när naturen får fungera på sitt eget sätt. Runt jordklotet finns en atmosfär som är en blandning av gaserna kväve och syre. Ofta kallar vi det luft. Atmosfärens uppgift är att skapa lämpliga levnadsförhållanden för växter, djur och människor.

Det människan har gjort har ändå fått för mycket koldioxid att komma ut i atmosfären. Det har lett till att naturen inte kan fungera normalt och att världen förändras.

Det uppstår till exempel utsläpp när man bränner olja, naturgas och stenkol för att producera el och annan energi. Vi behöver energi i trafiken, till våra hem och för att producera mat och olika saker.

Hur förändras naturen?

Klimatförändringen förändrar naturen och växters, djurs och människors liv på många sätt.

I flera år har det slagits nya värmerekord på olika håll i världen. Det blir också vanligare med torka. På en del platser blir det så torrt att man varken kan bo eller odla jorden där längre.

Å andra sidan blir det också vanligare med regn och stormar. Havsvattnet blir varmare och därför börjar isen vid nordpolen och sydpolen smälta.

När isen smälter leder det till att havsytan stiger. Då kan en del städer som ligger vid kusten bli översvämmade av havsvatten. Havet förändras också på det sättet att vattnet blir surare.

När förhållandena blir för svåra på något ställe kan en människa vanligen flytta bort. Men för växter och djur är det svårare att flytta. Växter och djur måste vanligen anpassa sig för att inte dö.

Många arter av växter och djur kan dö ut på grund av klimatförändringen.

Klimatförändring i Finland

Också i Finland blir det vanligare med olika slags oväder och ovanliga väder. Klimatförändringen berör också oss, inte bara länder långt borta.

Vi är vana vid att ha fyra årstider och vissa slags väder vissa tider på året. Men klimatförändringen kan leda till att vädret oftare överraskar.

Vintern kan vara snöfri i södra Finland. Men så kan det komma vintrar med mycket snö. När all snö smälter på våren leder det till översvämningar. Översvämningarna kan vara dåliga för jordbruket och också skada byggnader.

Också somrarna förändras. Ibland kan det vara mycket torrt och hett, men ibland regnar det väldigt mycket.

Hur kan vi bromsa klimatförändringen?

Forskare runt om i världen letar efter olika sätt att bromsa klimat-förändringen och hjälpa naturen.

De som fattar beslut som påverkar mångas liv har ett stort ansvar. Statens och kommunernas beslutsfattare kan stifta lagar och fatta beslut som får företag och människor att bli mera miljövänliga.

Det kan till exempel vara så att saker som är dåliga för miljön leder till höga skatter eller avgifter. När man däremot gör saker som är bra för naturen så kan det kosta bara lite.

Beslutsfattarna kan påverka till exempel hur vi värmer våra hus, vilket bränsle som används i bussar och tåg och hur jordbrukarna odlar maten vi äter. Staterna samarbetar också med andra stater.

Också företagen kan göra mycket. De kan använda material som går att återanvända och de kan tillverka nya slags produkter.

Var hittar du mera information?

Det finns information om klimatförändringen bland annat på naturfondens svenska webbplats på adressen: www.wwf.se.

Laura Ertimo har skrivit en lättläst bok om klimatförändringen. Boken som heter Ilmastonmuutos selkokielellä finns ändå bara på finska.

Bengt Fredriksson i Sverige har också skrivit en lättläst bok om klimatet. Den heter Vad är problemet med klimatet?

Klimatförändringen är en invecklad sak som kan kännas svår. Tala gärna med andra människor om de här sakerna. En sak som känns svår och obehaglig ska man inte hålla för sig själv.

Tala med din familj och dina vänner om hur det känns för dig.

Serien med fyra bilder visar vad klimatförändringen kan leda till.
Bilden uppe till vänster visar en sandstorm på ön Teneriffa på Kanarieöarna.
Bilden uppe till höger finns ett isberg i Antarktis.
Bilden nere till vänster visar hur människor städar efter en storm på Madagaskar.
Bilden nere till höger visar en skogsbrand i Frankrike.

Klimatord

Utsläpp: Med utsläpp av växthusgaser menar man att mängden växthusgaser (ofta koldioxid eller metan) ökar i atmosfären på grund av det människan gör.

Koldioxidavtryck: Man kan räkna ut en saks koldioxidavtryck genom att ta reda på hur en vara eller något man gör påverkar klimatet.

Extremväder: Ovanligt väder som hårda stormar, hårt ösregn, stark hetta och svår torka.

Klimatflykting: En människa som tvingas flytta bort från sin hemtrakt när klimatet förändras så det blir svårt att leva där. Klimatgärning: Något man gör som bromsar klimat-förändringen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)