Många behöver mathjälpen

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 15.12.2014

Heikki Hursti leder en förening som delar ut mat gratis till de allra fattigaste i Helsingfors. Varje vecka ställer sig flera tusen människor i kö i Berghäll för att få en kasse med mat.

Var får ni maten ni delar ut?

– Vi får mat av stora butiker, som S-market och K-butikerna. Den här maten skulle annars hamna i soporna eller på avstjälpningplatsen. Vi får också andra varor, som kläder och skor. Ett företag donerade nyligen tvättmedel för sammanlagt 30 000 euro. Privatpersoner kan också donera rena och hela kläder. Men vi tar inte emot matvaror av privatpersoner eftersom vi inte kan garantera att maten hålls färsk.

Vem är det som hämtar mat i brödkön?

– Vi delar ut mat två gånger i veckan i våra lokaler vid Helsingegatan i Berghäll. Varje gång kommer 2 500 personer efter mat. Vi skickar också matpaket till olika håll i Finland. Sammanlagt 7 000 fattiga människor  använder sig av mathjälp i Helsingfors. Bland dem finns många gamla människor, studerande och ensamförsörjare. Antalet invandrare som kommer efter mathjälp ökar också.

– Olika organisationer och församlingarna delar ut mat på andra håll i Finland. I hela landet köar 20 000 personer för mathjälp varje vecka.

Vad anser de människor som behöver hjälp om brödköerna?

– De är tacksamma. Många säger att de inte skulle klara sig utan mathjälp. Det var en person som i två år kom till vår utdelning efter mat. Sedan kom han och berättade att han hade fått arbete och inte länger behöver mathjälp. Det var fint att höra.

Vad borde man göra för att människor inte skulle behöva köa efter mat?

– Det har alltid funnits fattiga. Vi har delat ut mat i 40 år. Idag är många stöd och bidrag, som folkpensionen, arbetslöshetsersättningen och studiestödet för små. Människor klarar sig inte på dem.

– Det här är ändå något som handlar om vilja och en inställning i sitt hjärta. Vi har till exempel råd att ge miljoner euro för att stödja  Grekland. Men nu har till exempel kommuner inte pengar för att ordna mathjälp för de fattiga i Finland.

– Jag anser att politikerna skulle kunna ordna så att det inte skulle behövas mathjälp,  om de ville.

Vad händer i Tölö sporthall i Helsingfors på julafton?

– Har du aldrig varit där?

Nej det har jag inte. Jag har bara sett bilder på tv och läst om det i tidningen.

– Vi ordnar en julfest i sporthallen klockan 12 på julafton. 1 400 gäster ryms med. De får ordentlig julmat. För programmet står bland andra sångaren Sami Saari och en gospel-kör. Alla gäster får dessutom med sig en julkasse. På annandag jul, den 26.12, delar vi ut resten av maten, om något har blivit över.

– Välkommen! Och god jul!

Tack, det samma!

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)