Många finländare får sin utkomst från en husdjursgård

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.09.2015

Kor, hästar, svin, får och höns. På finländska lantgårdar har man i hundratals år levt tillsammans med olika slags husdjur.

Det finns fortfarande djur på många lantgårdar i Finland. Det finns till exempel mjölkgårdar där det finns kor. Och så finns det gårdar som föder upp nötboskap eller svin till slakt, så kallade köttgårdar. Vidare finns det hönserier som har värphöns och så finns det gårdar som föder upp fjäderfä som broiler och kalkon.

Det finns också gårdar som har hästar i Finland. Hästar föds ändå inte upp för köttets skull. Hästar föds upp för hästsport. Hästarna blir ridhästar eller travhästar.

Oftast bara en sorts djur

Förr hade en och samma gård många olika djur. Det fanns höns i hönshuset, några grisar i en inhägnad, kor i ladugården och får i fårhuset. Hästen användes som dragdjur framför jordbruksredskap eller vagnar. Djuren var viktiga för finländarna. Utan djuren var det mycket svårt att få tillräckligt med mat i Finland.

– Idag är det vanligt att en lantgård i Finland har bara ett slags djur. Det finns gårdar med två slags djur, men det är redan ovanligt, säger Sanna Eklund. Hon är jordbruks- föreningen Pro Agrias rådgivare.

– Man kan inte göra det här arbetet om man inte tycker om djur. Det bästa är när man ser att djuren mår bra, säger Sanna Eklund.

– För en djurbonde är det viktigaste arbetet att sköta djuren, det är viktigare än allt annat, fortsätter hon.

Också pappersarbete

Många bönder som har djurgårdar måste ändå sätta mycket arbetstid också på pappersarbete. Bönderna måste idag ansöka om olika jordbruksstöd. Ibland är det jobbigt att fylla i alla papper. Till exempel på en mjölkgård går en del av arbetstiden till att fylla i blanketter.

– Vi på Pro Agria hjälper bönderna. Vi hjälper till att fylla i ansökningarna och hålla register så att bönderna ska kunna koncentrera sig på att sköta djuren, säger informationschef Päivi Meronen på Pro Agria i södra Finland.

Förr var hästen ett dragdjur

Förr var hästen gårdens traktor. När det inte fanns maskiner var det hästar som drog jordbruksredskapen över åkern. Ofta fick också nötkreatur vara dragdjur.

Sen kom traktorer, skördetröskor och andra maskiner. De ersatte dragdjuren på åkrarna. Idag har inte djuren längre så många uppgifter på gårdarna.

– I Finland sköts djuren mycket bra på gårdarna. Det är sällan vi får höra om fall där djuren har skötts dåligt. Men när det händer är det förstås sorgligt, säger Sanna Eklund.

Svinet är ett renligt djur

Traditionellt har man fött upp svin i Finland för köttets skull. Svinen slaktas när de är ett halvt år. Då väger de ungefär hundra kilo.

Många tänker att svinet är ett smutsigt djur eftersom den gärna badar i gyttja. Men svinet är egentligen ett mycket renligt djur. Svin badar gärna i gyttja för att gyttjan skyddar huden för den brännande solen. Svin kan inte svettas, därför vill de gärna svalka sig i vatten eller gyttja.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)