Många julgranar är odlade

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 21.12.2016

Omkring hälften av alla hushåll i Finland skaffar julgran varje år. Det betyder 1, 3 miljoner julgranar.

I Finland tar en dryg tredjedel av hushållen gran från egen skog eller får den som gåva. Men över hälften av hushållen, omkring 65 procent, köper en gran. Många av granarna som säljs är odlade granar. Michael Godtfredsen är en av julgransodlarna.

Hur började du odla julgranar?

– Jag är född i Danmark och redan som ung gillade jag skogen. Min farbror hade en affär som sålde frukt, grönt och blommor. Till jul sålde han granar. Jag är född i december och fick alltid en julgran i födelsedagspresent. Det var viktigt för mig att få välja gran.

– Jag funderade på att utbilda mig till något med skogsbruk men det blev inte så. I stället blev jag journalist. På 1980-talet insåg jag att man kan odla julgranar på sin fritid, det måste inte vara ett yrke. 1989 sålde jag min första gran.

– I Danmark är julgranar något stort. Danmark exporterar julgranar till andra länder. Här i Finland har vi en annan kultur. Många kan ta julgran ur egen eller någon bekants skog. Men fler och fler köper julgran också i Finland.

Hur är det att odla julgranar?

– Min idé var att odla och sälja främmande sorter, lite exotiska granar. Men det var inte så enkelt. Klimatet är krävande i Finland. Här är snö, köld, hård vind och hjortdjur som gärna äter granplantor. Efter en tid insåg jag att den finländska skogsgranen är bäst eftersom den är tålig.

Vad gör odlaren med granarna?

– Man köper plantor som är ett par, tre år gamla. Man planterar och gödslar. Man ska helst också rensa ogräs runt plantorna för då växer de bättre. Ibland är man tvungen att använda växtskyddsmedel mot granstekel.

– När granen är drygt en meter hög börjar man trimma den. Man klipper kvistarna och försöker forma den till en vacker gran. Det här är ett långsamt arbete. Det tar minst 7-8 år innan en gran är färdig att säljas. Det beror också på hur bra man hinner sköta granarna. Ibland tar det 15 år innan man har fått fram en fin julgran. Och alla plantor blir tyvärr inte vackra julgranar.

Hurdan julgran vill finländarna ha?

– Granen ska vara jämn och yvig. Granen får inte vara för bred för då ryms den inte in. I Finland vill folk ha ganska stora granar, de ska gå ända upp till taket. Köparna har blivit kräsnare, fula och ojämna granar går inte åt.

Hur ska man sköta sin julgran?

– Det beror på vädret. Svårast är det om det är mycket kallt ute så att granen är frusen. Då får den lätt en chock och tappar barren när den kommer in i värmen. Granen borde få vänja sig vid värmen efterhand. Om man först kan ställa granen till exempel i ett garage som inte är så varmt är det bra.  Om det är milt väder är det lättare, då kan man bara ta in granen. Man ska såga en bit av stammen så att granen kan suga vatten. Och man ska se till att den har vatten hela tiden.

Brukar din familj ha Borgås vackraste julgran?

– Nej, oftast tar jag in en gran som inte har blivit såld. Det är inte alltid en så vacker gran.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)