Många slags fattigdom

Text: Eeva Grönstrand
Foto: Eeva Grönstrand
Artikel publicerad: 27.09.2017

Maria Ohisalo är fattigdomsforskare. För sin doktorsavhandling undersökte hon brödköerna. Brödköerna kom till Finland för 20 år sedan. Ohisalo säger att det är svårt att bli av med dessa brödköer.

Vad är fattigdom?

– Det finns många slags fattigdom. I fattiga länder är fattigdom att ha brist på grundläggande saker som mat och bostad. I Finland är fattigdom någon relativt. Man märker det på inkomstskillnaderna. I Finland är en människa fattig om hon förtjänar mindre än 60 procent av det människor i medeltal förtjänar.

Det finns ungefär 700 000 personer i Finland som lever i fattigdom hela tiden. Det betyder att var åttonde människa i Finland har små inkomster.

Varför finns det brödköer i Finland?

– Brödköerna kom till Finland när vårt land gick med i Europeiska Unionen 1995. Det var ekonomisk kris och kyrkan ville hjälpa människor som hade blivit fattiga och startade därför matbanker. Utdelningen av gratis mat i EU grundade sig första på över- produktionen från jordbruket. Senare började också butiker dela ut överbliven mat till fattiga människor.

– I dag är matutdelningen ett sätt att sköta fattigdomen överallt i Europa, eftersom EU ger pengar till utdelning av gratis mat. Finlands Social- och hälsovårdsministerium gav för första gången pengar till matutdelning i fjol. Det här leder till att mathjälpen blir allt viktigare.

Blir vi någonsin av med brödköerna?

– Nej, det tror jag inte. Inte särskilt lätt i alla fall eftersom flera tusen människor i Finland är beroende av den här gratismaten. Ingen politiker vågar föreslå att man slutar dela ut mat. Det skulle betyda slutet på den politiska karriären för den som föreslår något sådant. Brödköerna erbjuder dessutom arbete åt ganska många människor.

Brödköerna har också ett samband med butikernas överskottsvaror. Människor kräver att det ska finnas många olika slags matvaror i butikerna. En del av matvarorna blir ändå osålda och blir en del av matsvinnet som sen delas ut i brödköerna.

Vi kan bli av med brödköerna om fattigdomen minskar. Men regeringen har skurit ner på socialstöden för de fattiga och gjort ändringar i beskattningen som är bra för de rika. Därför har antalet fattiga i Finland blivit större.

Hurdana människor går till brödköerna?

– De största grupperna är arbetslösa män i medelåldern och fattiga pensionerade kvinnor. Många kvinnor har liten pension för att de har jobbat mindre och varit hemma med barnen. Det här märks så att deras pension ofta är lägre än männens. Också utländska medborgare och en del personer med funktionshinder hämtar mat i brödköerna.

 

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)