Ministern tror på framtiden

Text: Petri Kiuttu
Foto: Petri Kiuttu
Artikel publicerad: 20.05.2014

Arbetsminister Lauri Ihalainen ser ljust på framtiden. Han anser att det finns många möjligheter för Finland. Ministern medger ändå att 315 000 arbetslösa är för många.

Vad är Finlands största utmaning?

– Vår största utmaning är hur Finland ska klara sig i en värld som blir allt mer internationell. Vår välfärd är beroende av exportindustrin. De senaste åren har Finlands ekonomiska tillväxt ändå varit långsam och Finlands export har minskat. Utländska företag har satsat bara lite i Finland. Som tur är har det ändå kommit också positiva nyheter, som till exempel den om skogsindustrin.

Hur klarar sig Finland i den här situationen?

– Finland måste på nytt hitta sin plats på den internationella marknaden. Vi måste veta vad vi är bra på. Och vi måste tro på framtiden. Våra traditionellt starka företag inom skogsindustrin och teknologiindustrin, som Nokia, har blivit svagare. Men det har kommit nya företag och gamla har tagit ny form. Exporten är mycket viktig för Finlands ekonomi. Därför är vår ekonomi sårbar. Vi måste få nya exportföretag som säljer varor till utlandet. Nu är det bara 25 företag som står för över hälften av Finlands export.

Vilka är Finlands starka sidor i dag?

– Vi har möjligheter när det gäller långt förädlade produkter och inom bioskogsindustrin. Vi har kunnande på  hög nivå, forskning och produkt utveckling.

– Den offentliga sektorn är ganska sund i Finland jämfört med många andra länder i Europa. Men också vi har ekonomiska svårigheter i samhället.

Arbetslösheten växer. Är det ett övergående problem?

– Under de senaste tio åren har 100 000 arbetsplatser inom industrin försvunnit. En del av dessa arbetsplatser kommer tillbaka, men inte alla. Strukturförvandlingen leder till att en del av industriarbetsplatserna inte kommer tillbaka till Finland.

Vad borde man göra med den stora arbetslösheten?

– Välfärdssamhället bygger på att största delen av de vuxna arbetar. Nu arbetar mindre än 68 procent av arbetskraften. Det är för lite. Mer än 70 procent av arbetskraften borde jobba. Det här har stor inverkan på hur Finland har råd att ordna den offentliga servicen. Det viktigaste är att försöka bryta ökningen av antalet långtidsarbetslösa. Snart är hälften av de arbetslösa sådana som har varit utan arbete länge. Den som redan än ganska gammal och har varit arbetslös länge har mycket svårt att hitta ett nytt arbete.

Ni är utbildad timmerman. Vad har ni senast snickrat själv?

– Jag skulle nog inte kunna försörja mig som timmerman längre. Jag började jobba på kontor redan 1970. Men jag uppskattar verkligen hantverk. Själv bygger jag bara fågelholkar och pallar på landet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)