Mirkka Danielsbacka undersöker hur det är att ha barnbarn

Text: Ella Airaksinen
Foto: Ella Airaksinen
Artikel publicerad: 26.06.2020

Mirkka Danielsbacka undersöker hur det är att vara mor- eller farförälder.

Berätta om ditt jobb!

– Jag är forskare. Jag arbetar vid Åbo universitet och på Befolkningsförbundet. Jag forskar i familjerelationer. Hur det är att vara mor- eller farförälder förr och nu. Jag undersöker också syskonskap och andra familjerelationer. Jag har samarbetat med min man Antti Tanskanen i flera undersökningar.

Hur har mor- och farföräldrarnas roll förändrats genom tiden?

– Nuförtiden har mor- och farföräldrar många fler gemensamma år med sina barnbarn än förr. Det här beror på att människor lever längre än förr. Mor- och farföräldrars livsstil har förändrats genom åren och deras roll kommer säkert också att förändras. Alla mormödrar bakar inte längre bullar.

Hur skiljer sig rollerna mellan mormödrar och farmödrar och morfäder och farfäder?

– Rollerna mellan kvinnor och män skiljer sig mindre från varandra än förut. Morfar och farfar sköter sina barnbarn mera än förut. Det här beror förstås på att också mammans och pappans roll är mera jämställd än förut. Men fortfarande är det mormor och farmor som sköter sina barnbarn mera än morfar och farfar.

– De manliga äldre släktingarna är mera tillsammans med barnbarnen när barnen blir lite äldre. Då kan de lära sina barnbarn olika praktiska saker.

Hurdana relationer har den äldre generationen i Finland till de yngre familjerna? Är relationerna annorlunda jämfört med hur det är i Sydeuropa?

– I Finland håller nog mor- och farföräldrar kontakt med barn och barnbarn fastän de inte träffas varje dag. I Finland och andra nordiska länder sköter största delen, hela 80 procent, av mor- och farföräldrarna sina barnbarn minst då och då.

– I Sydeuropa är det vanligt att man väljer en från den äldre generationen som sköter barnbarnen nästan varje dag. Den här hjälpen med barnpassning är viktig för att dagvården inte fungerar lika bra i Sydeuropa som i Finland.

Vad har du lärt dig av den äldre generationen?

– Mina mor- och farföräldrar har lärt mig mycket om olika växter. Jag fick lära mig vilka växter som är nyttiga och vilka växter man kan äta.

Hurdana minnen har du av dina mor- och farföräldrar?

– Min farmor bodde mycket nära när jag var liten. Vi brukade göra utflykter i naturen och gå och simma. Vi hade ofta trevligt tillsammans.

Vilka saker borde barnbarnen fråga sina mor- och farföräldrar?

– Barnbarnen borde fråga om hur det vanliga livet såg ut när mor- och farföräldrarna var barn och unga. Hur var det i skolan? De borde också fråga om mor- och farföräldrarnas föräldrar och deras liv.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)