Mot en bättre framtid

Text: Ella Airaksinen
Foto: Petri Mast
Artikel publicerad: 03.12.2020

Elina Hiltunen är framtidsforskare. Hon försöker ta reda på hur framtiden ser ut på vår jord.

Elina Hiltunen har forskat om framtiden i 20 år. I Hiltunens jobb kombineras fakta och fantasi. Det tycker hon om.

Vad gör en framtidsforskare?

– Framtidsforskaren tar reda på vad som kan hända i framtiden, till exempel om ett, fem eller tio år. Forskaren kombinerar saker man vet med fantasi. På det sättet kan forskaren räkna ut hur framtiden ser ut. Men när det gäller framtiden är ändå ingenting helt säkert.

– Framtidsforskaren berättar också vad människorna måste göra för att framtiden på vår jord ska bli bra. På det sättet påverkar framtidsforskaren framtiden.

Varför är det viktigt att forska om framtiden?

– Det är viktigt att fundera på hur framtiden kan se ut för vår jord. Vad händer till exempel om temperaturen stiger med två eller fyra grader. Framtidsforskaren tar reda på vad olika alternativ leder till. På det sättet kan människor försöka uppnå det bättre alternativet.

– Man måste forska om framtiden för att människor ska kunna förbereda sig för överraskande händelser. Framtidsforskning kan jämföras med brandövningar. Då övar människor vad de måste göra om det börjar brinna. När det sedan börjar brinna på riktigt kan människor göra rätt saker.

Vi kan förbereda oss för framtiden på samma sätt.

Är det något som oroar dig när det gäller framtiden?

– Klimatförändringen oroar mig. Om klimatet på jorden blir mycket varmare kan framtiden bli hemsk. Att många djurarter och växtarter dör ut oroar mig också.

Vilka bra saker ser du i framtiden?

– Det är en bra sak att vi människor kan påverka framtiden. Tillsammans kan vi försöka göra framtiden så bra som möjligt. Om alla människor gör någonting som är bra kan det leda till stora förändringar.

– Den svenska tonårsflickan Greta Thunberg är ett bra exempel. Hon har förändrat världen och framtiden genom att hon började skolstrejka för klimatet. Gretas klimatstrejk spred sig till hela världen. Tanken bakom strejken var att människor ska märka hur allvarlig klimatförändringen är.

Hur ser framtidens teknik ut? Kommer vi att ha flygande bilar?

– Människor utvecklar ny teknik hela tiden. Det finns redan flygande bilar. Men det finns inte många för de är jättedyra. Ny teknik kan lösa många stora problem. Jag tror att ny teknik kan bromsa klimatförändringen.

– Jag vill uppmuntra flickor att börja studera teknik. Vi behöver nu alla, både män och kvinnor, för att försöka hitta lösningar på världens problem. Jag har ett eget projekt som heter Tiedettä tytöille (vetenskap för flickor). Jag vill få flickor och kvinnor att bli intresserade av vetenskap och teknik.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)