”Motgångar kan vara nyttiga”

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.09.2014

Maarit Feldt-Ranta är kommunalpolitiker i Raseborg och riksdagsledamot för socialdemokraterna. Hon har nyligen börjat jobba igen efter en lång sjukledighet.

Du verkar vara full av iver?

– Ja det är jag. Sjukdomen och cancerbehandlingarna var tunga men jag hade också tid att tänka och fundera. Medan jag var sjuk insåg jag att om jag får leva så vill jag fortsätta att jobba med det jag har gjort tidigare i livet. Jag träffade många sjuka som hade det svårare än jag. Jag insåg att vårt välfärdssamhälle  verkligen är värt att jobba för. Sjukdomen har också gjort mig tacksam. Jag är så glad över det jag har, människorna kring mig och arbetet och uppgifterna jag har.

– Jag tror att alla människor någon gång borde få möta svåra saker, som sjukdom, handikapp eller motgångar i livet. Det ger perspektiv. Jag känner många som har det bra, men som ändå är bittra och arga. När jag var sjuk insåg jag också att det viktigaste i livet inte är att vara frisk. Det viktigaste är att få leva ett bra liv, fast man kanske är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Du sitter också i fullmäktige i din hemkommun Raseborg. Hur är det att jobba med både lokalpolitik och rikspolitik?

– Jag tror att det är bra. Det är viktigt att de som stiftar lagar och fattar beslut för hela landet också vet hurdan verkligheten är i kommunerna.

Du har varit med i politiken i 15 år. Har saker och ting förändrats på den tiden?

– Jag tycker att det tyvärr har blivit mera cirkus och ståhej. Också ministrar ställer upp på olika jippon. Det viktiga verkar vara att man syns och märks. Jag är oroad över utvecklingen. Det är stora och viktiga saker vi sysslar med. Vi fattar beslut som påverkar människors liv. Jag tycker det är helt rätt om man vill vara seriös och tråkig. Jag tycker det är en stor ära att få vara riksdagsledamot och representera Finlands folk.

Vilken är den viktigaste politiska frågan just nu?

– Ekonomin är en viktig och svår fråga. Men man kan se på den på olika sätt. Högerpartierna talar om att spara och skära ner. Jag tycker det viktigaste är att öka sysselsättningen, att skapa arbetsplatser. Om flera människor får jobb så inverkar det positivt på ekonomin i hela samhället. Också en liten ökning av sysselsättningen ger mera pengar i statskassan. Det beror på att de här människorna behöver mindre understöd och att de i stället betalar skatt.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)