”Myndigheter borde betjäna på lätt språk”

Text: Eija Salminen
Foto: Eija Salminen
Artikel publicerad: 14.02.2019

Nasib Naseri är född i Afghanistan. Hennes mamma och pappa dog redan när hon var baby. Nasib kom till Finland för 13 år sedan.

Nasib och hennes syskon kom till Finland som flyktingar med FN:s (Förenta Nationerna) hjälp. Nasib och hennes fyra syskon kom först till Nyslott. Där gick hon i skolan. Det var svårt för henne att få kompisar för att hon är invandrare. Hon var ofta ensam.

Nasib började sedan studera på Helsingfors universitet. I somras arbetade hon på Yle. Där gjorde hon en filmserie för tv.

Nasib undersökte hur myndigheterna ger service på lätt finska. Hon besökte FPA, polisen, TE-byrån, skolan och banken. Nasib kan tala många språk, dari, farsi, engelska och finska och hon kan skriva och läsa arabiska.

Varför gjorde du filmerna?

– Yle ville ha en serie om hur man blir bemött på lätt språk på olika myndigheter i Finland. Jag fick göra som jag ville när jag gjorde filmerna. Först tänkte jag bara intervjua några personer. Men sedan tänkte jag att det var roligare att filma en situation när någon besökte myndigheten i stället.

Hur bra är myndigheterna på att använda lätt språk?

– Några av myndigheterna tror att de använder lätt språk men gör det inte, till exempel skolan och polisen. Andra myndigheter är bra på att hjälpa till med lätt språk, till exempel FPA. Några har lätt språk på hemsidan. Några myndigheter har service på många andra språk på hemsidan, men inte på lättläst finska.

Har du själv haft hjälp av lätt språk?

– Nej, när jag gjorde filmerna var det första gången jag hörde talas om lätt språk. Jag har aldrig fått hjälp med lätt språk. Jag önskar att jag hade fått hjälp med lätt språk redan i skolan.

Tycker du att myndigheterna behöver bli bättre på att använda lätt språk?

– Ja. Jag tycker att alla som behöver ska få hjälp med lätt språk. Det är bättre om man kan göra sina ärenden själv i stället för att behöva använda tolk. Många kan klara sig själva om de träffar myndigheter som kan tala lätt språk. Till exempel i skolan. Invandrarbarns föräldrar kan påverka sina barns skolgång mer om lärarna talar lätt språk.

Hur var det att få jobba på Yle?

– Det var min bästa sommar. Det var roligt att personalen på Yle trodde på mig och stöttade mig.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Jag utbildar mig till kemiingenjör. Jag vill ha ett jobb och tjäna pengar så att jag aldrig mer behöver vara hungrig. Jag har varit så fattig. Det vill jag inte vara igen. Men jag vill också bli konstnär, journalist och hjälpa människor.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)