När nöden är stor kan läkarhelikoptern komma

Text: Matti Välimäki
Foto: Timo Jakonen
Artikel publicerad: 22.12.2023

Helikopterläkaren Heini Harve-Rytsälä har lärt sig i sitt jobb att man ska njuta när allt är bra. Situationen kan ofta förändras snabbt.

Heini Harve-Rytsälä jobbar som läkare i en helikopter. Läkarhelikoptrar används i situationer när en människa plötsligt är i livsfara. En helikopter kommer snabbt till platsen med personal och hjälpmedel som behövs för vård.

– En läkarhelikopter kan behövas om det har skett en allvarlig trafikolycka eller när någon har fått hjärtinfarkt. Tyvärr är det också ganska vanligt med förgiftningar som beror på överdoser av narkotika eller självmordsförsök, berättar Harve-Rytsälä.

Harve-Rytsälä arbetar i en helikopter som rycker ut från Helsingfors-Vanda flygplats. Det finns sammanlagt sex läkarhelikoptrar i Finland.

Många människor deltar i vården

Harve-Rytsälä betonar att läkaren är bara en i teamet i helikoptern. Förutom läkaren ingår också piloten och en utbildad förstavårdare eller räddare i teamet.

– När det är utryckning samarbetar man också med många andra yrkeskunniga i vård- och räddningsbranschen. Till dessa hör till exempel jourhavande på nödcentralen och den som leder arbetet bland förstavårdarna. Vanligen är också en ambulans och dess personal på plats. Senare får patienten mera vård på ett sjukhus.

Harve-Rytsälä säger att alla i läkarhelikopterns team är viktiga.

– Det här är ett teamarbete. Jag älskar verkligen att jag får göra ett viktigt arbete tillsammans med andra.

Helikopterläkaren har mycket erfarenhet

Heini Harve-Rytsälä är läkare med intensivvård och anestesiologi som specialitet. Hon är också docent
i förstavård. En anestesiolog är specialiserad på att lindra smärta och söva en patient som behöver
till exempel en operation.

– Det är viktigt med erfarenhet. I det här jobbet gör man vissa vårdingrepp på nytt och på nytt. Ju mera man gör, desto snabbare och säkrare blir man på att göra dessa saker.

Harve-Rytsälä berättar att hon också behöver vara stresstålig i sitt arbete.

– Det är också viktigt att ha en god fysisk kondition. Helikoptern kan inte alltid landa helt nära patienten. Då måste jag och de andra i teamet bära utrustning och vårdtillbehör fram till patienten. Vi kan ibland bli tvungna att gå långa sträckor i svår terräng.

Livet är ingen självklarhet

Alla situationer slutar inte lyckligt. En helikopterläkare ser också död på nästan varje arbetsskift.

– Det tyngsta i jobbet är att berätta för barn att deras pappa eller mamma har dött.

Heini Harve-Rytsälä har fått lära sig mycket i arbetet som helikopterläkare. Hon har sett att livet
snabbt kan ta slut eller plötsligt förändras.

– Jag känner stark tacksamhet över att jag lever. Jag försöker njuta av mitt liv och människorna
närmast mig. Man ska inte ta livet för givet.

Harve-Rytsälä är också en vanlig mamma. I hennes vardag finns också fyra barn, deras hobbyer och ofta ganska mycket brådska.

När det är nödsituation behövs allas hjälp

Heini Harve-Rytsälä hoppas att också människor som inte har vårdar- eller läkarutbildning ska kunna göra rätt saker i en nödsituation.

– Det viktigaste är att stanna och hjälpa till och ringa nödnumret 112. Det spelar ingen roll om man själv kan ge första hjälpen eller inte. När man ringer nödcentralen säger personen som svarar där vad man ska göra.

Harve-Rytsälä påpekar att det är mycket viktigt att man genast kommer igång med hjälpen. Det kan vara just det som avgör om personen överlever eller inte.

Det finns läkarhelikoptrar runt om i Finland

Läkarhelikoptrarna har sitt högkvarter på olika håll i landet. Helikoptern och dess personal rycker ut vilken tid på dygnet som helst.

Helikopterns viktigaste uppgift är att få hjälp och vård fram till patienten så snabbt som möjligt.
Patienten skjutsas ändå oftast till sjukhuset med ambulans. Om patienten är långt borta från ett sjukhus kan sjuktransporten ibland skötas med helikoptern.

Det är statsbolaget FinnHEMS som tillsammans med välfärdsområdena ansvarar för att läkarhelikoptrarna finns och kan rycka ut.

Heini Harve-Rytsälä och en bok.
Heini Harve-Rytsälä är en läkare som jobbar i en läkarhelikopter. Hon har skrivit en finsk bok om sitt jobb.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)