Närmare 50 år i politiken

Text: Petri Kiuttu
Foto: © European Union 2017 - Source:EP
Artikel publicerad: 24.05.2017

Paavo Väyrynen har varit i politiken i närmare 50 år. Trots det säger han att det mest är en hobby.

Paavo Väyrynen valdes in i riksdagen första gången 1970. I vårens kommunalval valdes han till stadsfullmäktige i Helsingfors. Han är också Europaparlamentariker för Centern. Väyrynen planerar att komma tillbaka till politiken i Finland och riksdagen senast om två år.

Du grundade ett nytt parti som vill att Finland ska lämna valutaunionen euron. På vilket sätt skulle det vara bra för Finland?

– Det var ett stort misstag för Finland att gå med i valutaunionen. Sveriges ekonomi har vuxit kraftigt de senaste åren. Finlands ekonomi har haft svårigheter. Sverige har egen valuta och är inte med i euron.

Vad anser du om att Storbritannien lämnar EU?

– Europeiska unionen måste förnyas, då kanske också Storbritannien skulle stanna i unionen. Unionen borde ge tillbaka beslutanderätten till medlems- länderna. EU ska inte bli en förbundsstat utan den ska vara ett förbund mellan självständiga stater. Jag är inte alls säker på att Storbritannien lämnar EU år 2019.

Det har gjorts flera terrordåd i Europa nyligen. Är du oroad över situationen i världen?

–Visst är jag oroad. Medborgarna kan inte skydda sig mot terrordåd. Man kan orsaka stor skada med ganska enkla medel. Det är omöjligt att förhindra dessa terrordåd. Problemet borde lösas på ett fredligt sätt så att terrorismen skulle vara onödig. Bakom dessa dåd finns ofta hopplöshet och mentala problem.

Vad gör en Europaparlamentariker?

– Jag är med i utrikesutskottet och utvecklingsutskottet. De här utskotten tar ställning till olika frågor men vi jobbar inte just med nya lagar. Europarlamentarikerna håller kontakt med sina väljare i hemlandet och deltar i möten i Europaparlamentet. Varje år hålls det tolv plenum i Strasbourg och sex i Bryssel. Två veckor i månaden är det utskottsarbete. Före plenum är det gruppmöten i en vecka.

Vilka saker bestämmer Europaparlamentet och vilka Finlands riksdag?

– Det beror på. Social- och hälsovårdsfrågor sköts vanligen av medlemsstaterna. Jag anser att Finlands ärenden oftast borde beslutas om i Finland.

Hur mycket kan en Europaparlamentariker påverka besluten?

– Ganska lite. Det finns 751 medlemmar i parlamentet, av dessa är 13 finländare. Om man är föredragande för något ärende kan man påverka mera.

Vad skulle du göra om du inte var politiker?

– Jag skulle vara företagare. Egentligen är jag det redan. Jag och min fru ger nu arbete åt över 50 personer. På ett sätt är politiken en hobby för mig.

Varför blev du intresserad av politik?

– Jag kommer från Lappland. Jag blev intresserad av regionpolitik på 1960-talet. Då tvingades många unga  lämna sin hembygd för att söka arbete. Det är fortfarande en viktig sak. Jag har ända från ung ansett att materialistiska värden och girighet inte är hållbara värderingar. Samhörighet och andliga värderingar är bättre.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)