Närpolisen i Kråkkärret hjälper ungdomar

Text: Matti Välimäki
Foto: Ilari Välimäki
Artikel publicerad: 22.04.2020

Vesa Jauhiainen valdes förra hösten till Årets polis. Han jobbar som närpolis och hjälper speciellt ungdomarna i Kråkkärret i Åbo. Vesa valdes förra året till Årets polis. Då sade man att Vesa Jauhiainen är just en sån typ av polis som behövs idag.

Kråkkärret är en förort i Åbo. Nästan alla invånare i Kråkkärret känner till äldre konstapeln Vesa Jauhiainen.

– Jag rör mig mycket på området. Jag jobbar mest med ungdomar. Jag ingriper när de unga gör dumheter. Jag försöker se till att dumheter inte leder till brott.

Många invånare kallar Vesa Jauhiainen kamratligt för ”Vesku” eller ”Jauhis”.

– Det är viktigt att de unga känner att någon bryr sig. De vet att en bekant man ser efter dem. De vet att om de gör bort sig så tar jag åtminstone ett allvarligt samtal med dem, säger Vesa.

Vesa valdes förra året till Årets polis. Då sade man att Vesa Jauhiainen är just en sån typ av polis som behövs idag.

Arbete bland invandrare

Det bor många invandrare i Kråkkärret. Många kanske kommer från länder där polisen är oärlig. I deras gamla hemland kan polisen till exempel ta emot mutor, alltså gåvor i smyg.

Vesa visar med sitt exempel att man kan lita på polisen i Finland. Finska polisen hjälper människorna. Vesa samarbetar också med andra myndigheter, organisationer och frivilliga som jobbar i området.

– Det är till stor hjälp i mitt arbete att jag redan är 62 år gammal.

– Många invandrare har respekt för äldre människor, det är en del av deras kultur.

Polisen besöker också skolorna Vesa besöker också ofta Turun Normaalikoulu, en stor skola som finns i Kråkkärret. Då berättar han till exempel om polisens arbete.

– Polisen är en viktig del av vårt demokratiska samhälle. Det är viktigt att polisen också syns i skolorna. Vesas besök hjälper oss lärare i vårt uppfostrande arbete, säger Tarja Ruohonen, rektor för grundskoleutbildning.

– Nuförtiden talar vi ofta med barnen om de sociala medierna. Jag har väldigt bestämt sagt att man aldrig får skälla ut någon i de sociala medierna. Det kan till och med räknas som ett brott, ärekränkning, påpekar Vesa.

När vi går ut till skolgården på rasten bildas det snabbt en ring runt Vesa. En glad grupp ungar omringar honom omedelbart.

Barnen tycker helt klart att Vesa är Årets polis även det här året 2020.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)