Östersjön behöver vår hjälp

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.09.2020

Östersjön är viktig för oss finländare Juha ”Roope” Flinkman är forskare och dykare. Han vet mycket om Östersjön. Flinkman har följt Östersjöns liv och tillstånd i många år. I den här artikeln berättar Flinkman om Östersjöns tillstånd, alltså hur Östersjön mår just nu.

Havet som Finland ligger vid heter Östersjön. Östersjön består av olika delar. Söder om Finland finns Finska viken. Utanför Österbotten ligger Bottniska viken. Östersjön är ett viktigt hav för Finland både för båttrafiken och för fisket.

Ett hurdant hav är Östersjön?

Östersjön är ett speciellt vattenområde. Havet är en blandning av salt och sött vatten. Det söta vattnet kommer från floder, älvar och regnvatten. Östersjön är ett grunt innanhav, nästan som en mycket stor sjö. Östersjöns medeldjup är cirka 54 meter, medan världshavens medeldjup kan vara flera kilometer.

Salt havsvatten kommer från Atlanten via de danska sunden. Sunden är långa och trånga. Därför kommer det väldigt långsamt in nytt vatten till Östersjön och salthalten är väldigt låg.

Varför talar vi så mycket om Östersjön?

Östersjön är Finlands enda havsområde. Det är mycket viktigt för oss att Östersjön mår bra. Men så är det inte nu.

Efter andra världskriget försämrades Östersjöns tillstånd betydligt. Då byggdes många fabriker och folket började köpa och använda allt fler varor. Ingen sysslade med återvinning.

Avloppsvatten från städer och fabriker släpptes rakt ut i havet. Avfall och gifter spreds i naturen.

Hur mår Östersjön idag?

Vi har nu stoppat den dåliga utvecklingen. Många giftiga ämnen används inte längre. Havsörnarna och sälarna mår ganska bra. Men vi har fortfarande stora problem.

Alldeles för mycket näringsämnen rinner ned i havet. De kommer från jordbruk, skogar, hus och sommarstugor. Näringsämnen är ämnen som finns bland annat i gödsel och i orenat avloppsvatten.

Näringsämnena fungerar som gödsel också i havet. Vattnet blir grumligt. Om sommaren blommar de giftiga blågrönalgerna. Vissa fiskarter försvinner och andra fiskarter ökar.

Kan Östersjön bli helt frisk?

Avloppsvattnet i fabriker och städer renas nuförtiden noggrant. Vissa delar av Östersjön mår redan bättre. Men ändå rinner det alltför mycket näringsämnen längs med tusen små bäckar ut i Östersjön.

Vi måste minska på mängden näringsämnen. Men det är svårt att hitta rätt metoder för det här arbetet. Och någon ska också betala det.

Östersjön kan räddas, det vet vi redan. Det är inte lätt, och kräver mycket samarbete. Östersjön är ett härligt hav som kan bli rent och fint igen om vi alla hjälps åt.

Vad kan hjälpa Östersjön?

Minska mängden näringsämnen som rinner ut Östersjön och bromsa klimatförändringen. Klimatförändringen gör att det regnar och snöar mera. Regn och snö rinner ut i Östersjön via marken och för samtidigt med sig ännu mera näringsämnen i havet. Näringsämnen är inte bra för Östersjön.

Visste du detta om Östersjön?

Östersjön har alltid varit en viktig handelsväg. Därför har tusentals skeppsvrak hamnat i Östersjön under hundratals år.

Det finns väldigt lite salt i Östersjöns kalla vatten. Syrenivån är också låg. Skeppsmasken som äter trävirke trivs inte i Östersjön och skeppsvrak av trä har fått vara orörda. Östersjön är som ett enormt undervattensmuseum.

Östersjön
Östersjön är ett innanhav omringat av många länder. Östersjön är Finlands enda havsområde.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)