”Påsken handlar om förlåtelse”

Text: Maria Österlund
Foto: Aarne Ormio/Kyrkans bildbank
Artikel publicerad: 08.04.2014

Irja Askola är den första kvinnan som har vigts till biskop i Finland. Hon är biskop i Helsingfors stift sedan 2010. Askola har också gett ut flera diktböcker.

Vad ingår i biskopens arbete?

– Biskopen är en andlig ledare för de anställda i stiftet och församlingarna. I arbetet ingår administrativt arbete, att hålla predikningar och föredrag, att träffa medier och politiker. Du är den första kvinnliga biskopen i Finland. Hur har det påverkat arbetet?

– Jag blev förvånad över hur offentlig den här tjänsten är. Folk vet vem jag är och känner igen mig. Människor kommer ibland  fram till mig på spårvagnen och i kassakön i matbutiken. Oftast har de något vänligt att säga. De vill stödja mig i mitt arbete och önska mig lycka till. Människor kommer också med frågor och önskemål till kyrkan. Jag brukar säga att jag är ett slags vandrande postlåda för kyrkan.

Det är ganska många som har skrivit ut sig ur kyrkan de senaste åren. Följer kyrkan tillräckligt mycket med sin tid?

– Människor lämnar kyrkan av olika orsaker. Somliga tycker att kyrkan är för gammaldags, andra att kyrkan är för modern och liberal. Men väldigt många finländare hör ändå till kyrkan. I Helsingfors hör ungefär 70 procent av invånarna till kyrkan.

– Det är inte längre något socialt tvång att höra till kyrkan. Jag tycker det är bättre och naturligare att alla får välja om de vill vara med eller inte. Kyrkan måste ändå förändras så att den passar in i medborgarsamhället. Förr var det präster och andra anställa som höll program för människorna. I dag ska människorna själva få känna att de är med och skapar verksamheten inom kyrkan.

Vilka samhällsproblem oroar dig?

– Utslagningen och klyftan mellan människor. Det finns de som det går mycket bra för, men det finns också de som har det mycket svårt. Klyftan i vårt samhälle växer. Ensamheten är också ett stort problem. Många gamla är väldigt ensamma och en del barn är också ensamma. Det är ett problem att dagens samhälle är bäst anpassat för de unga och snabba som klarar sig bra. Också långsamma och klumpiga har rätt att känna att de har en plats i gemenskapen.

Hur är det med tillgängligheten inom kyrkan?

– Kyrkan har ett program för tillgänglighet. Det har gjorts en del för att det ska vara lättare att komma in i kyrkor med rullstol. Det finns också teknik som hjälper hörselskadade att höra bättre. Den språkliga tillgängligheten är ändå en utmaning. Jesus talade enkelt så att vanliga människor förstod. Men liknelserna är kanske inte lika klara för dagens människor.

Det blir snart påsk. Vad är det viktigaste med den högtiden?

– Påsken är en mycket viktig högtid inom kristendomen. Jesus, vår herre, led och dog då för våra synders skull. Men vi ska inte fastna i lidandet. Jesus uppstod från det döda. Därför är påsken en glädjens högtid. På grund av det som skedde under påsken har vi fått nåd och förlåtelse. Vi ska också ge varandra förlåtelse och se framåt. Vi behöver inte vara rädda. Påsken säger att döden inte är slutgiltig. På grund av det som hände under påsken kan vi få träffa våra kära igen efter döden.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)