Pensionen är en viktig trygghet också för invandrare

Text: Petri Kiuttu
Foto: Katri Lehtola
Artikel publicerad: 03.05.2024

Lagen om pension för företagare förnyades i fjol. Företagarna måste själva se till att de regelbundet meddelar hur mycket arbetsinkomster de har.

Det finns över 200 000 företagare i Finland som berörs av lagen om pension för företagare. Många invandrare arbetar som företagare.

En företagare är en person som har ett företag och därför är arbetsgivare åt sig själv. Företagaren betalar därför också själv sin pensionsavgift och är ansvarig för att anmäla sina inkomster. En förändring i lagen är att företagaren måste granska sin arbetsinkomst vart tredje år.

För att en företagare ska få en rimlig pension måste hen ha tillräckligt stora inkomster. Nya företagare förtjänar vanligen ganska lite i början. Det beror på att ett nytt företag ofta har stora utgifter och små inkomster. Därför måste man granska företagets inkomster när företaget har kommit i gång ordentligt. Annars blir företagarens pension för liten. Företagaren måste också senare meddela pensionsbolaget om inkomsterna förändras.

Arbetsinkomst ger företagaren pension

På svenska talar man om FöPL-inkomst. På finska kallas samma sak YEL. Det handlar om den arbetsinkomst som senare ger företagaren pension. Denna arbetsinkomst påverkar också vilka sociala förmåner en företagare får. Till de sociala förmånerna hör bland annat en sjukdagpenning som FPA betalar.

FöPL-inkomsten är på rätt nivå om den är lika stor som den lön företagaren skulle betala till någon hen anställer till sitt företag.

– Företagaren måste själv betala in till till FöPL-försäkringen. Då får företagaren förutom pension också sociala förmåner på en vettig nivå. Företagarens sjukdagpenning är till exempel olika stor beroende på hur stor arbetsinkomst företagaren har anmält. Det här berättar Kimmo Kontio som är sakkunnig på Pensionsskyddscentralen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)