Pensionsåldern stiger

Text: Petri Kuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 30.08.2017

Arbetspensionssystemet förnyades i början av året. Meningen med reformen är att pensionsskyddet ska bli bättre.

Kimmo Kontio är informatör på Pensionsskyddscentralen. Han säger att pensionsskyddet blir bättre. Samtidigt stiger pensionsåldern.

– Pensionsåldern stiger för personer som är födda 1955 eller senare. Deras pensionsålder är nu 63 år och 3 månader. Pensionsåldern stiger med tre månader per år tills den allmänna pensionsåldern är 65 år.

Det var nödvändigt att göra pensionsreformen. Tanken med reformen är att människor ska arbeta under en längre tid av livet och att samhällets pengar ska räcka till bättre. Människor lever allt längre och pensionärerna blir allt fler. Pengarna räcker inte till utan en reform.

– Man tjänar in pensionen under en lång tid. Efter reformen påverkas pensionen mera jämlikt av det man har förtjänat. Man börjar förtjäna in pension från 17-års ålder. 1,5 procent av årsinkomsten går till en pensionsfond.

Målet är pension också i framtiden

Genom pensionsreformen vill man garantera att det finns pensionspengar

att betala ut också i framtiden.

– Finländarnas livslängd ökar hela tiden. Kvinnor är nu i medeltal pensionerade i 25 år och män ungefär i 20 år, säger Kontio.

Kontio säger att reformen också förbättrar pensionsskyddet i fall där en person blir arbetsoförmögen och inte längre kan jobba.

– Alla orkar inte jobba fram till pensionsåldern fastän det är målet.

Nu finns det också möjlighet till partiell ålderspension och arbetslivspension. Dessa pensioner garanterar en utkomst om man måste sluta jobba.

De personer som är födda före 1955 har samma pensionsålder som förut. De kan pensionera sig mellan 63- och 68-års ålder.

Lagstadgat system

Finlands pensionssystem skapades 1962. Vårt pensionssystem är lagstadgat. Hos oss är det Keva som sköter den offentliga sektorns pensionsskydd, alltså för personer som jobbar för bland andra staten, kommunerna eller församlingarna. Det finns flera andra pensionsbolag som sköter pensionerna för den privata sektorn. Folkpensionssystemet sköts av Folkpensionsanstalten.

Finländarna får i medeltal 1 632 euro i pension per månad. Pensionens storlek beror på hur stor lön personen hade i arbetslivet. Om personen hade hög lön är också pensionen högre. En finländares arbetskarriär räcker i medeltal 40 år.

Målet är att en persons pension ska vara 60 procent av den summa personen förtjänade medan den arbetade. Men vanligen är pensionen mindre. Vanligen får en pensionär ungefär hälften av den summa per månad som personen fick i lön.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)