Politiker borde  använda klart språk

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 07.04.2021

Antti Kaikkonen säger att Finland är ett fint land. Finland är värt att försvara. Kaikkonen är försvarsminister och han säger att försvarsmakten hjälper hela samhället.

Vilka är de största hoten mot Finland?

– Det finns just nu inga stora militära hot mot Finland. Men Finland måste ändå vara förberedd eftersom situationen kan förändras. Bristande jämlikhet, kriminalitet och klimatförändring är saker som hotar hela samhället.

Hurdan framtid har försvarsmakten?

– Försvarsmakten behövs också i framtiden. Armén är en trygghet för ett självständigt folk. Nu under coronatiden hjälper försvarsmakten med olika saker i samhället.

Finns det tillräckligt många värnpliktiga?

– Den allmänna värnplikten fungerar bra. Vi har 280 000 utbildade soldater i reserven som vi kan använda om det behövs.

Antalet kvinnor som gör frivillig militärtjänst ökar också.

Borde kvinnor kallas till uppbåd?

– Jag tycker att hela åldersgruppen, både män och kvinnor, borde kallas till uppbåd. Då kunde man ta reda på hur personerna passar för militärtjänst, men också vilken livssituation de har. Men jag tycker inte att kvinnor ska tvingas till militärtjänst.

Finland ska skaffa nya jaktplan. Jaktplanen kostar 10 miljarder euro. Varför är det viktigt att skaffa nya jaktplan?

– Jaktplanen är en viktig del av försvaret. Luftvärnets nuvarande Hornet-jaktplan är redan gamla. De skaffades på 1990-talet.

Jag förstår att det här är en stor och dyr investering. Men vi ska klara oss länge med de nya planen, kanske till 2050- eller till och med till 2060-talet.

Borde Finland gå med i försvarspakten Nato?

– Ryssland vill visa att landet är en militär stormakt. Relationen mellan Ryssland och västländerna är dålig. Det är en dålig sak. Ryssland har blandat sig i situationen på Krim och i kriget i Ukraina. Det här är olösta problem. Finland har trots

allt en god relation till Ryssland. Vi kan diskutera saker. Ryssland hotar inte Finland militärt.

Vad anser du om situationen i USA?

– Det är bra att USA igen vill vara med i internationella förhandlingar och avtal. Jag hoppas att relationerna som gäller

handel mellan EU och USA blir bättre. Jag tror att det kan bli så.

Vad kan vi lära oss av coronapandemin?

– Att det är viktigt med självförsörjning. Finland måste kunna klara sig med det man har själv utan att ta hjälp av andra länder.

För ett år sedan hade Finland svårt att få tag på skyddsutrustning mot coronasmitta. Vi borde till exempel kunna

tillverka vaccin.

Borde politiker använda klart språk?

– Ja absolut. Jag försöker själv tala klart och förståeligt. Jag vet inte om jag alltid lyckas. Men jag försöker att inte använda så mycket svåra ord. Om en politiker inte kan kommunicera klart kanske inte de som lyssnar förstår. Många politiker borde bli bättre på det här. Jag tycker att lätt språk är en viktig sak. Politiker borde använda lätt språk oftare.

Vilka saker ger dig glädje i livet?

– Det är fint att få följa med hur vårt lilla barn växer och utvecklas. Det sker utveckling varje dag. Det är nog det bästa i mitt liv just nu.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)