”Ryssland vill bli en stormakt”

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 04.11.2014

Ukraina lugnar sig, om Ryssland drar sig tillbaka, säger forskaren Kristi Raik som arbetar på Utrikespolitiska institutet. Hon är specialiserad på EU och på dess kontakter till grannarna i öst.

Varför har relationerna mellan Ryssland och västländerna blivit spända den senaste tiden?

– Ryssland vill kunna påverka mera vad som händer i områden som förr var Sovjetunionen, till exempel i Ukraina. EU och Ukraina ingick ett avtal om frihandel i år och Ryssland är emot avtalet. Ryssland är berett att använda till och med militära medel för att få sin vilja igenom. Ryssland gjorde den ukrainska halvön Krim till en del av Ryssland.

Hur kan man få krisen i Ukraina att lugna ner sig?

– Jag är rädd för att det kommer att vara oroligt i Ukraina ännu länge. Ryssland vill hindra Ukraina från att ansluta sig till Västeuropa. Men Ryssland vill troligen ändå inte ha ett större krig.

– För att lugna ner situationen har man ingått  avtal. Ryssland borde nu förverkliga avtalen. Ryssland borde ge efter. Ukrainas östra gräns borde övervakas av Ukraina och inte av Ryssland. Situationen kan bli en så kallad fryst konflikt. Delar av östra Ukraina kan länge vara beroende av stöd från Ryssland.

Borde vi i Finland vara rädda för Ryssland?

– Inte behöver vi vara rädda för Ryssland. Finland är ett mycket stabilare land än Ukraina. Men finländarna borde förstå att Ryssland gärna vill utöka sin möjlighet att påverka beslut i sina grannländer. Ryssland kan uppträda aggressivt. Finland måste hålla fast vid sin demokrati och sin yttrandefrihet. Finland måste också ha sitt försvar i skick.

Vad kan EU och Finland göra för att läget i östra Europa ska lugna ner sig?

– Man kan stödja Ukraina på många sätt. Man måste hjälpa Ukraina att skapa en rättsstat och att bekämpa korruptionen. Det finns en risk att landet råkar i kaos, på samma sätt som det gick i Jugoslavien på 1990-talet.

– Finland stöder tillsammans med de andra EU-länderna reformer i Ukraina. Finland kan skicka observatörer till Ukraina. Det är viktigt att man får pålitlig information därifrån. Hundratusentals människor har flytt från de områden i östra Ukraina där det har varit strider. De människorna behöver hjälp.

Din familj flyttade från Estland när du var 15 år gammal. Känner du dig nu som finländare, est eller kanske båda?

– Min familj flyttade till Finland för att mina föräldrar började jobba här. Nu känner jag mig som est, finländare och europé. Jag har en flerdubbel identitet. Jag talar estniska med mina barn. På jobbet talar jag mest engelska och finska.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)