Så här görs LL-Bladet

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Jenni Sipilä
Artikel publicerad: 02.12.2015

Redaktionen funderar noga på varje artikel innan den kommer med i LL-Bladet.

På LL-Bladets och finska Selkosanomats gemensamma redaktion jobbar Maria Österlund, Petri Kiuttu, Kaisa Kaatra och chefredaktören Leealaura Leskelä. Dessutom skriver flera frilans- journalister i tidningen då och då.

Journalistens arbete är mångsidigt. Journalisten intervjuar intressanta människor och skriver artiklar. Till jobbet hör också att behandla bilder och ombryta, alltså att placera texterna på sidorna. En del av jobbet är också att sitta på möten och diskutera vilka saker man ska skriva om i nästa nummer av tidningen.

Petri Kiuttu har jobbat i redaktionen i snart 15 år.

– Jag tycker att bildbehandlingen har förändrats mest under den här tiden. Nu tar vi bilder med digikamera och behandlar bilderna själv. Det är snabbt och enkelt, säger Kiuttu.

Han tycker att LL-Bladet och Selkosanomat ser bättre ut nu än för några år sedan. Det beror till stor del på att bilderna är bättre.

Inte så enkelt att intervjua

När redaktionen bestämmer att det ska göras en artikel om någon person packar journalisten kamera, block och penna och ger sig iväg för att intervjua. Det är ganska krävande att göra en bra intevju.

– Journalisten måste få den intervjuades förtroende så att han eller hon öppnar sig och talar fritt, säger Maria Österlund. Hon ansvarar för den svenska tidningen LL-Bladet.

Journalisterna intervjuar ofta offentliga personer, till exempel politiker eller idrottare.

– Det bästa med journalistyrket är just att få träffa intressanta personer i jobbet, säger Petri Kiuttu.

– På den här tidningen intervjuar vi vanligen personer som dessutom har något viktigt att säga. Det är fascinerande.

Bra layout gör det lättare att läsa

Texterna är lättlästa i LL-Bladet. Men också layouten, alltså hur sidorna ser ut, planeras så att det ska vara redigt och lätt att läsa.

Det är Kaisa Kaatra som ansvarar för bilderna och layouten i tidningen.

– Vi måste fundera noga på varje bild. Bilden får inte lura läsaren, säger Kaisa Kaatra.

Bilderna är mycket viktiga för tidningens läsare. Enligt Kaatra är den bästa layouten i en LL-tidning enkel, men ändå snygg och intressant.

– Det bästa med att göra layout är när man hittar en bra och intressant bild som dessutom gör artikeln lättare att förstå, säger Kaatra.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)