Sparkkälken har fått nya vänner

Text: Matti Välimäki
Foto: Ilari Välimäki
Artikel publicerad: 10.02.2021

I byn Koura i Seinäjoki finns E.S. Lahtinen Oy:s fabrik. Familjen Lahtinen har tillverkat sparkkälkar där redan i 90 år.

Det var Erkki-Samuli Lahtinen som startade företaget Esla. Han var Mika Lahtinens farfarsfar. Mika Lahtinen är företagets VD idag.

– I Österbotten är det många människor som är företagare.

Här har till exempel tillverkats mycket mattor och möbler. Vår släkt började tillverka sparkkälkar, säger Mika.

En sparkkälke kallas också för sparkstötting eller helt kort spark.

Sparkkälkar glider inte längre överallt

Förr var det vanligt att människor på landsbygden och i skärgården använde sparkkälkar på vintern. År 1976 kom en ny lag som sade att man måste sanda vägarna för att de inte ska vara hala. Det ledde till att det inte var lika lätt att ta sig fram med sparkkälke som förut.

– Då började vi utveckla plastskydd för medarna för att de skulle glida bättre. Vi började också göra kälkar med hjul. Och vi började planera andra produkter med hjul, berättar Mika.

Han berättar också att en del städer och kommuner sandar vägarna bara delvis. Då går det fortfarande bra att åka sparkkälke. Men det är inte längre lika många som åker sparkkälke eftersom vintrarna har blivit varmare. I södra Finland är det inte ordentlig vinter varje år längre.

Fiskare och friluftsfolk bland kunderna

Sparkkälkarna har ändå fått nya vänner.

– Det finns många som tycker om att göra utflykter med sparkkälkar på isen på sjöar eller på havet. Ofta åker hela familjen ut tillsammans, säger Mika.

Också många som gillar att fiska på isen brukar använda sparkstötting. Och ibland ser man folk som låter sin hund dra kälken. Företaget Esla exporterar också sina kälkar utomlands, särskilt till USA och Kanada.

– I Nordamerika finns det många människor som är intresserade av våra kälkar. Vi säljer sparkkälkar i områden där det bor människor som har flyttat från Finland och deras släktingar.

Också sparkcyklar, rollatorer och sparkbräden 

Förutom sparkkälkar tillverkar Esla också sparkcyklar och rollatorer. Dessa hjälper många äldre människor att röra sig bättre.

Esla tillverkar också sparkbräden. Till exempel på sjukhus använder personalen ofta sparkbräden när de rör sig i de långa sjukhuskorridorerna.

Mera miljövänligt än el

Mika påpekar att sparkkälkar, sparkcyklar och sparkbräden är mycket miljövänliga fortskaffningsmedel. De orsakar ännu mindre utsläpp än till exempel den trendiga elbilen Tesla.

– Om man låter bli att sanda där det inte behövs kunde fler använda sparkkälkar. Jag brukar säga att man inte behöver köra en Tesla när man kan köra sin Esla, säger Mika.

Till vänster: Saara Tyniö monterar ihop delar till färdiga sparkkälkar.
Till höger: Färdiga sparkkälkar som väntar på att skickas ut till affärerna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)