Språkambassadören berättar sin egen historia

Text: Betty Marschan
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 11.03.2020

Anni Klemola är språkambassadör. Hon besöker finska skolor och berättar om det svenska språket.

Anni är själv finskspråkig men har lärt sig en perfekt svenska som vuxen.

Anni Klemola talade finska hemma när hon var liten. Hon började lära sig svenska i skolan. På sjunde klassen hade hon en jättetrevlig lärare i svenska. Då blev Anni ivrig och ville lära sig mera svenska.

– Min lärare i svenska var så bra! Hon fick mig att satsa på svenska språket. Nu talar jag lika mycket svenska som finska.

Idag studerar Anni till klasslärare. Hon studerar på svenska. När hon är färdig med sina studier kan hon börja jobba som lärare antingen i en svensk eller en finsk skola.

Anni är numera helt tvåspråkig. Hon säger att hon älskar den finlandssvenska kulturen. Därför vill hon jobba som språkambassadör.

En språkambassadör besöker finska skolor och berättar om det svenska språket.

LL-Bladet är med när Anni besöker en skola i Vallgård i Helsingfors. Det är Vallilan Ala-aste, Vallgårds finska lågstadium. Där träffar Anni finskspråkiga elever i klass sex.

– Första gången jag skulle tala svenska inför många människor var jag jättenervös. Mina ben darrade. Men idag tycker jag att det är roligt, säger hon till eleverna.

– Jag berättar min egen historia, om hur jag lärt mig svenska. Jag talar också om hur bra det är att kunna många språk, säger hon.

När lektionen är slut säger Anni att det är härligt att jobba som språkambassadör. Hon tycker om att berätta sin egen historia och hur hon lärt sig svenska.

”Vi kan redan lite svenska”

Nea Lallo, Ruut Fraktman och Mitja Ruotsalainen har nyss lyssnat till språkambassadören.

Ruut och Nea berättar att de tittar på nordiska TV-serier. När de tittar på TV lär de sig samtidigt nya svenska ord. Ruut har också märkt att svenska påminner om norska.

Nea har en svenskspråkig släkting som hon lär sig nya ord av. Mitja tycker om att läsa. Han har lärt sig svenska ord från böcker. Mitja tror att det är nyttigt att kunna svenska som vuxen.

Alla tre elever kan berätta om sig själva och om sina hobbyer på svenska. Det var roligt att ha en språkambassadör på besök.

en pojke och två flickor.
Mitja Ruotsalainen, Ruut Fraktman och Nea Lallo går på klass 6 i den finska skolan Vallilan ala-aste.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)