Språkinstitutet ger språkråd

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 10.05.2017

Ulla-Maija Forsberg är språkforskare och direktör på Institutet för de inhemska språken. Hon forskar i finska och ungerska.

Vad gör språkinstitutet?

– Vi jobbar med att hålla både det finska och det svenska språket levande och användbart. Vi sysslar med språkvård, namnvård och ordböcker. Namnvård betyder att vi ger råd om till exempel tvåspråkiga ortnamn och företagsnamn.

– Det händer till exempel att en kommun ger ett nytt namn åt någon ny verksamhet. Då frågar kommunen ofta vad det kan heta på svenska. Kyrkslätt kommun ville nyligen ha en översättning på begreppet ”elinvoimatoimiala”. Vi sade att det inte är något bra namn ens på finska. Kommuninvånarna förstår det inte.

– Vi gör många slags ordböcker, till exempel ordböcker över finska och svenska dialekter, ordböcker om gammaldags språk och modern finska. Ordböckerna finns på nätet och alla får använda dem avgiftsfritt.

Vilka saker frågar folk råd om?

– Människor frågar ofta om sammansatta ord. De vill veta om ett ord ska särskrivas eller skrivas ihop. Man frågar också om nya fenomen och om översättningar från engelska. Människor är också osäkra på förkortningar och på om något ska skrivs med liten eller stor bokstav.

Är finska ett svårare språk än andra språk?

– Om finskan är modersmål är det inte svårare än andra språk. Modersmålet är lika lätt för alla.

– Inte är finska svårare än andra språk heller som främmande språk. Men finskan känns svår eftersom den hör till en annan språkfamilj än många andra språk. Svenska, tyska, franska, engelska, ryska och latin hör alla till samma språkfamilj. Finland hör till en annan språkfamilj och är släkt med ungerskan och estniskan.

– Det som är svårt i finskan är att orden ska böjas. Däremot behöver man inte i finska fundera på om orden är en-ord eller ett-ord som i svenskan. Och tyskan har hela tre olika genus att hålla reda på: der, die och das.

Är fem miljoner finnar tillräckligt många för att finskan ska leva vidare?

– Ja, absolut. Också svenskan har en stark ställning i Finland eftersom svenskan är ett officiellt språk. Svenskan skyddas av lagen. De samiska språken är mycket små. Deras ställning är mycket sämre.

Hur kommer språksituationen i Finland att förändras i framtiden när allt fler talar ryska, estniska, arabiska eller somali?

– Det kommer att bli mångsidigare. Det här märker man redan i Helsingfors regionen. Det är trevligt att det bor människor som talar olika språk i Finland. Finländarna vänjer sig nu vid att människor talar flera språk. Förr har man tänkt att människor är enspråkiga. Hos oss på språkinstitutet märks det här så att vi nu jobbar med finska-somaliska och finska-kurdiska ordböcker.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)