Strupsång väcker förundran

Text: Hannu Virtanen
Foto: Sauli Heikkiläs arkiv
Artikel publicerad: 23.10.2019

Strupsång är en krävande sångteknik. Strupsång som också kallas övertonssång kommer från mellersta Asien, men det finns också finländare som kan sångtekniken. En av dem är Sauli Heikkilä.

Vad är strupsång? Hur bildas det låga murriga ljudet?

– Strupsång är ett mycket gammalt sätt att sjunga. Här bildas tonerna på annat sätt än när man sjunger vanligt. Det finns olika tekniker för strupsång, till exempel kargyra, höömei och sygyt. I kargyra skapar man ljudet genom att använda muskelveck utanpå stämbanden. Vanligen kan man känna hur stämbanden rör sig på ett liknande sätt när man harklar sig.

Kan man sjunga vanliga melodier när man sjunger strupsång?

– I strupsång kan man använda bara så kallade övertoner. Man kan alltså bara sjunga melodier som har toner högt på tonskalan. Min gula ros från Texas och Bjällerklang går till exempel att sjunga. Fast en del höga toner är också mycket svåra eller omöjliga att sjunga.

Var kommer strupsången ifrån? Har det funnits strupsångare i Finland?

– Strupsången kommer från trakten kring Altaibergen. Traditionen med strupsång är stark i Västra Mongoliet och Tuva. Det finns liknande sång också vid Ishavet, i Sydafrika och på Sardinien. I Finland har det inte funnits strupsångare, eller helt säker kan man ju inte vara.

Är strupsång något religiöst? Är det ett sätt att få kontakt med gudar?

– Idag är strupsång vanligen bara konst. Det finns ändå de som tycker att strupsång är magiskt. I en del tibetanska kloster har man sjungit på ett sätt som liknar strupsång. Också en del shamaner har använt strupsång. Jag har ingen erfarenhet av detta.

Det finns många strupsångare i Finland nuförtiden. Hur många?

– Strupsången blev känd på en kurs under Haapavesi folkmusikfestival 1995. Samtidigt samarbetade Centret för världsmusik med gruppen Yat-Kha från Tuva. Efter det har det ordnas många kurser och studiebesök. Det finns ungefär tjugo musiker som kan strupsång i Finland. Ett hundratal har strupsång som hobby och flera hundra har provat på det.

Kan man studera strupsång i Finland?

– Det finns lärare som undervisar i sångtekniken. Det är mycket individuellt hur man lär sig, en del lär sig snabbare än andra.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)