Sveaborg är en spännande plats utanför Helsingfors

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 27.06.2018

I LL-Bladets temaartikel bekantar vi oss med Sveaborg. Anniina Honka från Samfundet Ehrensvärd är vår guide.

Anniina Honka
Anniina Honka från Sällskapet Ehrensvärd är guide. Honka har vuxit upp på Sveaborg. Hon studerar historia vid Helsingfors universitet.

Sveaborg blev en del av Finland för hundra år sedan när öarna började höra till Finland våren 1918. Före det hade öarna först hört till Sverige och sedan till Ryssland.

bastion
På Sveaborg finns murar och försvarsverk som kallas bastioner.

Fram till 1918 kallades öarna på svenska för Sveaborg och Viapori på finska. Efter 1918 började det finska namnet Suomenlinna användas. Det kan översättas till Finlands borg.

Idag är Sveaborg en av Finlands populäraste sevärdheter. Mer än en miljon turister besöker Sveaborg varje år. Sveaborg är en av världens största sjöfästningar. Sveaborg finns också på Unescos lista över världsarv.

vy Sveaborg
Sveaborg är extra vacker på sommaren. Bilden visar Sveaborgs badstrand.

Sveaborg har en lång och spännande historia. Sveaborg var länge militära öar. Sjöfästningen på öarna har försvarat Sverige, Ryssland och Finland i olika krig.

bastion från insidan
Bastionens murar är tjocka. Innanför murarna är det ganska mörkt och svalt fastän det kan vara varmt ute.

Den svenska tiden

Sjöfästningen började byggas på öarna år 1747. Sveriges kung Fredrik I bestämde att det ska byggas en fästning utanför Helsingfors. Finland var då en del av det svenska riket. Sjöfästningen kallades därför Sveaborg. Det var den svenska krigsmarskalken Augustin Ehrensvärd som ansvarade för byggandet av fästningen.

Ehrensvärds grav
Augustin Ehrensvärd ledde byggandet av sjöfästningen Sveaborg. Ehrensvärd är begravd på den stora borggården på Sveaborg. Bilden visar en del av hans grav.

– Augustin Ehrensvärd planerade en fästning med stjärnformade försvarsmurar. Sådana kallas för bastioner. Det fanns liknande bastioner i flera andra länder, till exempel i Frankrike och Nederländerna. Stjärnformade fästningar ansågs var säkra och ge bra skydd, berättar Anniina Honka.

– Den svenska kungen ville förbättra rikets försvar. I början av 1700-talet förlorade Sverige stora markområden i det stora nordiska kriget. Sveriges ställning som stormakt var hotad. Ryssland hade då vuxit till en stormakt och var ett hot både mot Sverige och mot resten av Europa, förklarar Honka.

Sveaborg byggnader
De gamla byggnaderna på Sveaborg är från den svenska och den ryska tiden.

Den svenska tiden på Sveaborg räckte till 1808. Då erövrade Ryssland öarna och den ryska tiden började. Efter det var Sveaborg och hela Finland en del av det ryska riket i 110 år.

Sveaborg vy
På sommaren är det mycket grönt på Sveaborg.

Ryska tiden

– I början av 1800-talet blev det igen krig mellan Sverige och Ryssland. Kriget kallas för finska kriget. Ryssarna höll Sveaborg omringat i över en månad. Sverige förlorade kriget och då blev Sveaborg ryskt.

Början av den ryska tiden var lugn. I mitten av 1800-talet råkade ändå Ryssland i ett stort krig mot flera länder i Europa. Kriget kallades Krimkriget. Under det här kriget kom brittiska och franska krigsfartyg mot Finland. De sköt tusentals granater mot Sveaborg i två dagar. Bombardemanget orsakade stora skador.

Efter det här började man förnya fästningen och kanonerna byttes ut mot nya.

vy Sveaborg
Över en miljon turister besöker Sveaborg varje år.

Finska tiden

Kungsporten
Kungsporten är en imponerande byggnad.

Den 12 maj 1818 hissades Finlands flagga på Sveaborg. Den finska tiden hade börjat. Finland hade blivit självständigt året innan, år 1917. År 1918 började inbördeskriget.

– Ryssarna hade fästningen ännu i början av 1918. På våren erövrade finska vita trupper fästningen av ryssar och de röda, berättar vår guide.

Många röda fångar som hade dömts till döden sköts på vallarna på Sveaborg. Det fanns också ett fångläger på Sveaborg. Där hölls över 8 000 fångar. Fångarna hade det mycket dåligt. Det kom fångar från många håll i Finland till Sveaborg. Fånglägret stängdes på våren 1919.

Under andra världskriget var Sveaborg en del av Helsingfors luftförsvar.

Kungsporten
Kungsporten är Sveaborgs symbol. Den byggdes åren 1753-1754. När Sveriges kung Adolf Fredrik besökte Sveaborg för första gången 1752, ankrades hans fartyg vid Kungsporten.

Sveaborg idag

bro Sveaborg
Förvaltningsnämnden på Sveaborg sköter om det unika kulturarvet. Bilden visar bron som går mellan Stora Östersvartön till Vargön.

Sveaborg är en sjöfästning, men också en av Helsingfors stadsdelar. Sveaborg består av sammanlagt åtta öar.

800 personer bor på Sveaborg. Många av dem åker varje morgon färja bort från öarna till sitt jobb någon annanstans i Helsingfors.

Det går en färja mellan Sveaborg och salutorget i Helsingfors många gånger per dag. Färjturen tar ungefär 20 minuter. På sommaren kan man dessutom åka vattenbuss till Sveaborg.

vattenbuss
På sommaren kör en vattenbuss mellan salutorget och Sveaborg.

Har man egen båt kan man lägga till i gästhamnen på Sveaborg.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för att Sveaborg sköts om och rustas upp. Förvaltningsnämnden är ett ämbetsverk under Undervisnings- och kulturministeriet.

– Sveaborg var en militärö fram till 1973. Först efter det fick Sveaborg civilt styre. Men Sjökrigsskolan finns fortfarande på Sveaborg, berättar Anniina Honka.

ubåten Vesikko
Ubåten Vesikko ligger uppdragen på land på Sveaborg. Vesikko byggdes på Sveaborg på 1930-talet. Ubåten deltog i striderna i andra världskriget.

Sveaborgs skeppsvarv

På Sveaborgs skeppsvarv finns en av världens äldsta torrdockor. Det byggdes skepp på varvet redan på 1760-talet. Idag repareras gamla träfartyg på varvet.

Sveaborgs varv
På Sveaborgs båtvarv renoverar man gamla träbåtar. Varvet är ett av världens äldsta. Bakom metallstaketet ser man torrdockan där vattnet nu har pumpats bort.

– En torrdocka är en stor bassäng där man kan reglera vattenmängden. Man kan fylla bassängen med vatten, men också tömma den. När fartygen ska in i dockan fyller man bassängen. När man sedan jobbar med fartygen pumpar man bort vattnet och tömmer bassängen, berättar Anniina Honka.

träbåt
En gammal träbåt i torrdockan på båtvarvet på Sveaborg.

Service på Sveaborg

Det finns många slags service på Sveaborg. Det finns flera kaféer och restauranger på öarna. Där finns också en matbutik och olika små butiker. Sveaborg har sex museer, bibliotek, kyrka, daghem och skola. Den som vill övernatta på Sveaborg kan bo på öns hostel. Man kan också studera på Sveaborg. Där finns en konstskola som heter Taidekoulu Maa.

Kyrkan på Sveaborg blev färdig 1854. Först var den en ortodox militärkyrka. På 1920-talet blev kyrkan luthersk. I kyrktornet finns Sveaborgs fyr. Fyrens ljus leder fartyg på havet och flygplan på himlen.

Under sommaren ordnas guidade rundvandringar på Sveaborg. Guidningarna ordnas på finska, svenska, engelska, ryska och kinesiska.

vy Sveaborg
Sveaborgs bibliotek finns i en ljusröd byggnad på Stora Östersvartö.
Vitkindad gås med ungar
Det finns många fåglar på Sveaborg. På våren och försommaren kan man också se många fågelungar på öarna.

Mera information på internet:

www.suomenlinna.fi

www.suomenlinnatours.com

mås på sten
Båtresan mellan salutorget och Sveaborg tar ungefär 20 minuter. När man kommer fram möts man ofta av måsar.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)