Svenskan kräver att man studerar

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 08.04.2015

Svenska är inte svårare än andra språk. Men det kräver att man lär sig några regler och koncentrerar sig.

– Svenska är inte ett särskilt svårt språk. Men man måste förstås anstränga sig lite. Och man måste vara lite mera koncentrerad när man talar svenska än när man talar engelska. Nog gör eleverna fel också när de talar engelska, men det stressar dem inte så mycket. Det här säger Maaria Morén som är lärare i svenska i gymnasiet Ressun lukio i Helsingfors.

Det är en skola med ungefär 800 elever. Här är intresset för svenska ganska stort. I varje ny årskurs väljer ungefär 40 lång svenska.

Och flera unga väljer att dra nytta av sin svenska senare.

– Varje år börjar ett tiotal av Ressus studenter studera på svenska, antingen i finlands- svenska högskolor eller i Sverige, berättar Morén.

Det sägs ofta att språkundervisningen satsar för mycket på grammatik och för lite på att tala. Vilket är viktigare?

– Bägge delarna är viktiga. Själv gillar jag grammatik för att den är viktig. Om man gör väldigt många fel så orkar ingen lyssna när man talar ett språk. Det kan också bli missförstånd. Men givetvis är det viktigt att tala också. Och vi diskuterar nog på svenska på varje lektion, säger Morén.

Den här terminen ska svenskundervisningen samarbeta med bildkonstläraren i ett projekt.

– Eleverna ska får göra intervjuer eller till exempel en reklamsnutt på svenska som sedan spelas in på video. Det kommer att bli spännande, säger Maaria Morén.

Så kan du öva svenska

•  Man kan se på tv på svenska eller lyssna på svenskspråkig radio.

• Har man svenskspråkiga vänner kan man tala svenska med dem.

• Ett bra sätt att lära sig svenska är förstås att skaffa sig en svenskspråkig flick- eller pojkvän, säger Maaria Morén och ler lite.

• Det finns mycket svenskt material på internet, det gäller bara att leta fram det. Projektet Svenska.nu har mycket bra material på nätet. Det kan man använda.

• I vår skola har vi gått på svenskspråkiga guidningar på muséer. Det har varit lyckat. Det kan man göra också på egen hand, tipsar hon.

• Att läsa svenskspråkiga böcker och tidningar är ett bra sätt att öva sin svenska.

1 svar på ”Svenskan kräver att man studerar”

  1. 1. Hon tycker, att svenska är inte svårare än andra språk men man måste föstås anstranga sig lite.
    2. I gymnasiet Ressun lukio börjar varje år tiotal av studenter studera på svenska. De har möjlighet att samarbeta i ett projekt med bildkonstlärären. Eleverna får också göra intervjuer eller en reklamsnut på svenska som sedan spelas in på video.
    3. Hon tycker, att grammatik är viktig, t.e. därför att om man gör många fel så orkar ingen att lyssna när man talar ett språk.
    4. Man kan se på tv eller lyssna på svenspråkig radio, eller leta svenskt material på internet. Man kan också skaffa svenskpråkiga vänner eller läsa tidningar ock böcker för att öva sin svenska.

    Svara

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)